preloaderNew
לא נמצאו התאמות לחיפוש שלך

מניות/אקוויטי

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
הצטרפו אלינו יחד נעשה לעולם האופניים מה שהסמארטפון עשה לטלפונים הניידים !!!
img
טכנולוגיה
מניות
134%
17
ימים נותרו לגיוס
22
משקיעים
img
Coming Soon...
img
בריאות ורפואי
מניות
19%
65
ימים נותרו לגיוס
1
משקיעים
img
Coming Soon...
אחרי פיילוט מוצלח בישראל יוצאים לאמריקה ! הרשמו למעקב ובואו איתנו (-:
img
אחר
מניות
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
בקרוב גיוס ראשון וייחודי בתשקיף ! בשיתוף גופים מובילים, פתוח ונגיש לכלל הציבור - הרשמו למעקב !
img
נדל"ן
מניות
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img

אגרות חוב/הלוואה

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
חברה מובילה, גיוס בשעבוד ראשון עד כניסת גוף מממן !
img
נדל"ן
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקת מימון עם בטוחות בניהול גולד קפיטל לחצו למעקב !
img
נדל"ן
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקת תשואה עם בטחונות ונזילות הרשמו למעקב !!!
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקה קצרה (90 יום) מגובה בביטוח ופקדונות. לחצו למעקב לקבלת התראה כאשר העסקה נפתחת להשקעה
img
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img

גייסו בהצלחה

אין גיוסים בקטגוריה זו