preloaderNew
לא נמצאו התאמות לחיפוש שלך

מניות/אקוויטי

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
גיוס אקוויטי לשותפות נוספת של IBI PILLAR עם שותף חזק
img
נדל"ן
מניות
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
רכישת נכס מניב במכרז כך שמחיר הרכישה נמוך משמעותית ממחיר השוק שלו, ואחזקתו עד מכירה או מימון מחדש
img
נדל"ן
מניות
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img

אגרות חוב/הלוואה

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
גיוס תמ"א 38 ההיתר ניתן והבנייה כבר החלה, הרשמו למעקב !!!
img
נדל"ן
אג"ח
25%
17
ימים נותרו לגיוס
2
משקיעים
img
Coming Soon...
אג"ח ייחודי להשקעות במימון נדל"ן, בחשבון ליווי סגור שמנוהל בנאמנות IBI
img
נדל"ן
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקה קצרה (90 יום) מגובה בביטוח ופקדונות. לחצו למעקב לקבלת התראה כאשר העסקה נפתחת להשקעה
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקת תשואה עם בטחונות ונזילות הרשמו למעקב !!!
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img

גייסו בהצלחה

אין גיוסים בקטגוריה זו