preloaderNew
לא נמצאו התאמות לחיפוש שלך

מניות/אקוויטי

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
גיוס אקוויטי לשותפות נוספת של IBI PILLAR עם שותף חזק
img
נדל"ן
קרנות
62%
3
ימים נותרו לגיוס
14
משקיעים
img
Coming Soon...
רכישת נכס מסחרי מניב במכרז כך שמחיר הרכישה נמוך משמעותית ממחיר השוק שלו
img
נדל"ן
קרנות
4%
27
ימים נותרו לגיוס
1
משקיעים
img

אגרות חוב/הלוואה

אין גיוסים בקטגוריה זו