preloaderNew
לא נמצאו התאמות לחיפוש שלך

מניות/אקוויטי

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
מצאנו דרך לעצור את הרס תאי הבטא בלבלב, לדחות משמעותית ולעכב את הופעת שלב התלות באינסולין
img
בריאות ורפואי
מניות
22%
49
ימים נותרו לגיוס
1
משקיעים
img

אגרות חוב/הלוואה

אין גיוסים בקטגוריה זו