preloaderNew
לא נמצאו התאמות לחיפוש שלך

אגרות חוב/הלוואה

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
גיוס תמ"א 38 ההיתר ניתן והבנייה כבר החלה, הרשמו למעקב !!!
img
נדל"ן
אג"ח
33%
13
ימים נותרו לגיוס
4
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקת מימון עם בטוחות בניהול גולד קפיטל לחצו למעקב !
img
נדל"ן
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקת חוב מספר 3 בסלוניקי (אחת כבר ניפרעה). תשלום ריבית רבעוני כנגד סט בטוחות נדל"ן וערבויות
img
נדל"ן
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקה קצרה (90 יום) מגובה בביטוח ופקדונות. לחצו למעקב לקבלת התראה כאשר העסקה נפתחת להשקעה
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקת תשואה עם בטחונות ונזילות הרשמו למעקב !!!
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img