preloaderNew
לא נמצאו התאמות לחיפוש שלך

מניות/אקוויטי

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
גיוס אקוויטי לשותפות נוספת של IBI PILLAR עם שותף חזק
img
נדל"ן
קרנות
62%
18
ימים נותרו לגיוס
14
משקיעים
img
Coming Soon...
רכישת נכס מסחרי מניב במכרז כך שמחיר הרכישה נמוך משמעותית ממחיר השוק שלו
img
נדל"ן
מניות
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
קרן השקעות משפטית וחברתית שתממן תביעות איכותיות של עובדים, תורמים לקידום זכויות העובדים
img
חברתי
מניות
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img