preloaderNew

וידה

Vida Group מאתרת ומשקיעה במגוון עסקאות יזמות נדל"ן ברחבי ארה"ב ואירופה, מזהה הזדמנויות נדל"ן ומאפשרת למשקיעים פרטיים גישה להשקעות המציגות יעד תשואה שנתי אטרקטיבי. מערכות היחסים של החברה עם השותפים העסקיים מושתתות על היכרות אישית ומתבססת על ניסיון מצטבר ו-Track Record מוכח של השותפים המקומיים במדינה בו ממוקם הפרויקט. Vida Group אחראית על בדיקת נאותות וכדאיות העסקה ע״פ הנתונים והתכנית העסקית שהוצגו ע״י השותף המקומי, ניהול כולל של השותפות, פיקוח התקדמות הפרויקט והגשת דוחות שוטפים למשקיע.
₪2,169,718
גויסו בליווי וידה
2
גיוסים מוצלחים בליווי וידה
נדל"ן
נדל"ן
נדל"ן
preloaderNew