preloaderNew

שחקים

חברת שחקים קיימת משנת 2000, החברה מובילת תחום בארץ ומלווה פיננסית קרוב ל-50 עסקים לחברה צוות של רואי חשבון, כלכלן, 3 תקציבאים ומנהלת משרד בשונה מחברות רבות המתמחות בגיוס אשראי, חברת שחקים מתמחה בניהול פיננסי מלא של העסק , הכולל כל ניהול התזרים, ניהול כל!התקשורת מול הבנק, בקרה על הנהלת החשבונות של החברה, בניית תקציב שנתי, בקרה חודשית, תמחור וכדומה. לחברה ניסיון רב שנים בליווי של מאות עסקים, הכרות עם הענפים השונים והבעיות האופייניות לעסקים מכל הסוגים, כולל ניתוח ומענה לשאלה הנפוצה "איפה הכסף?"
₪2,534,807
גויסו בליווי שחקים
2
גיוסים מוצלחים בליווי שחקים
עסקים קטנים
פיננסים
preloaderNew