preloaderNew

Spinach Angels

Spinach Angels היא שותפות של מספר אנג׳לים שהוקמה בשנת 2014 למטרת השקעה בחברות טכנולוגיה ישראליות בתחילת דרכן. החברה מתמקדת בעיקר בחברות ופרוייקטים בשלבי pre-seed שהינם - מטבע הדברים - גם השלבים הכי מסוכנים בשלבי צמיחת חברה. ספינאצ׳ מאמינה בעסקאות פשוטות והוגנות כלפי היזמים באופן שיוצר זהות אינטרסים ושותפות עמם. ספינאצ׳ היא לרוב המשקיעה העיקרית בסבב הגיוס ומשקיעה עד 200,000$ במסגרת אותו סיבוב. הקבוצה כוללת את הישראלי שחתום על האקזיט הגדול ביותר של טכנולוגית ספורט עד כה, אורן יוגב, מנכ"ל Replay
₪0
גויסו בליווי Spinach Angels
0
גיוסים מוצלחים בליווי Spinach Angels
טכנולוגיה
ספורט

אין גיוסים בקטגוריה זו
preloaderNew