preloaderNew

אמ.די פרימיום

אמ.די פרימיום בניהולו של מר יוסי ארד היא חברה העוסקת בהפצה של ניירות ערך, ליווי וייעוץ לחברות בנושאי שוק ההון ובנקאות השקעות. ייחודיותה של החברה היא בהבנת מכלול הצרכים והממשקים הנובעים מהמפגש בין כלכלה ריאלית לכלכלה פיננסית
₪5,000,000
גויסו בליווי אמ.די פרימיום
1
גיוסים מוצלחים בליווי אמ.די פרימיום
פיננסים
פיננסים
preloaderNew