preloaderNew
success

עומרים גשרים פיננסיים

הלוואת מגובות במשכנתא 1

עומרים גשרים פיננסיים היא חברה חדשה שהוקמה לטובת פעילות האג"ח הנוכחי של יוניק פאונד המנהלת מעל 100 מיליון ש"ח בהלוואות מגובות נדל"ן בשיעבוד ראשון.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
42
100%
18
משקיעים
img
פיננסים
תאריך הגיוס עבר

 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק באג"ח שלנו עם  במשך כחצי שנה בעזרת אמ די פרימיום ובייעוץ של IBI מימון
כבר מעל 3 שנים שאנו, יוניק פאונד, עוסקים בהעמדת מימון לכל מטרה לאנשים או גופים שונים, וזאת כנגד רישום משכנתא מדרגה ראשונה. (משכנתא ראשונה על הנכס).
עד כה נתנו מימון בשיעור של כ- 100 מיליון ש"ח בכ - 70 עסקאות.
מטרת הגיוס היא יצירת הון חוזר לצורך המשך הגידול והרחבת הפעילות שלנו.

אז איך זה יעבוד

לטובת האג"ח תוקם חברה חדשה ונקייה בשם עומרים גשרים פיננסיים.
זכויות החתימה בחברה מחייבות את חתימת הנאמן לכל פעולה משמעותית.
האג"ח ירשם בנש"ר וכתוצאה מכך יופיעו בחשבון הבנק שלכם כמו כל נייר ערך.
והריבית תשולם כל חודש.

אך אנחנו מגדרים את ההשקעה שלכם? (בטחונות סעיף 16 באג"ח):

  1. מסלול הכסף בשליטה מלאה של הנאמן אי.בי.אי ניהול נאמנויות מבית IBI, שעובר על כל תיק  שנכנס לאג"ח ושותף בחתימה לחשבון החברה.
  2. כרית בטחון שמופקדת בחשבון בשליטה בלעדית של הנאמן ומשמשת למקרה של עיכוב בתשלום.
  3. נכסי נדל"ן בשעבוד ראשון וכן  נקבעו כללים נוספים לצורך פיזור הנכסים,  לדוגמא:  א. LTV מכסימלי 45% (Loan To Value) כלומר שווי הנכס יהיה מעט יותר מכפול מגובה המימון. 

     ב. הלוואה מכסימלית 1.5 ש"ח או 20% מגובה הקרן.

  4. ערבות אישית מגובה בדוח עושר אישי.
במקרה של פיגור בתשלום מצד אחד החייבים אנו נפעל לביצוע פירעון מיידי או מכירה של אותה הלוואה (ראו סעיף 15 באג"ח).
העמדה לפירעון מיידי ראו סעיף 30 באג"ח.

למידע נוסף ופרטים נוספים כולל חוזה והוראות נאמן צרו קשר.

צוות

דנא
דוד נחשון אסיף_pic

דוד נחשון אסיף

CEO

דוד הוא איש אשראים ותיק עם נסיון רב בתחום המשכנתאות. בעלים ומנכל של חברת הומייז משכנתאות בע"מ, חברה ותיקה בתחום הייעוץ למשכנתאות ושל חברת יוניק פאונד 1 בע"מ, חברה העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי. מנהל כיום תיק הלוואות חוץ בנקאיות מגובה במשכנתאות בהיקף של מעל 100 מיליון ש"ח.

טב
טל ברין_pic

טל ברין

CFO

טל רואה חשבון בהשכלתו משנת 1997 בוגר אוניברסיטת תל-אביב. עד שנת 2008 שותף במשרד רואי חשבון ומאז משמש סמנכ"ל כספים בחברות הזנק ונדלן. משנת 2013 - סמנכ"ל כספים בקבוצת הומייז

סיאל-מעדו
סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון_pic

סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון

Laywer

משרד עורכי דין ונוטריון סתיו יעקב את ליבוביץ' הינו משרד בוטיק המתמחה בעסקאות מקרקעין מורכבות ומגוונות, וכמו כן, בעל התמחות ייחודית בתחום ההלוואות והמשכנתאות. המשרד מלווה יזמים, אנשי עסקים, אנשים פרטיים ואנשי מפתח בתחום הנדל"ן, משלב הייזום דרך שלב הביצוע, וכלה בשלב השיווק והשלמת הרישום. לבעלי המשרד, עורך דין סתיו יעקב ועורכת הדין רעות ליבוביץ׳, ניסיון משפטי פרקטי עשיר בתחום המקרקעין, הכל הן מצד היזמים / קבלנים והן מצד הגורמים הפרטיים.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
אג
pic
AG
06/04/2017
נז
pic
נדב זיו
09/04/2017
FT
pic
Fundit Team
06/04/2017
רר
pic
Ran Sigma-andbank
26/02/2017
ממ
pic
מונבז קפיטל בסד בע"מ מונבז
24/04/2017
אא
pic
אי.בי.אי בית השקעות
21/03/2017
אב
pic
אורי בלומנטל
23/04/2017
שג
pic
שלומי ג'רבי
24/04/2017
הא
pic
המצפן הכוונה וניהול בע"מ אמירי שוהם
23/04/2017
MP
pic
m.d premium
15/03/2017
אק
pic
אלון קרוג
24/04/2017
גב
pic
גבריאל בן משה
03/04/2017
אא
pic
אורלי אהרונסון
26/03/2017
צב
pic
צביקה ברנשטיין
03/04/2017
שח
pic
moshli
08/04/2017
UE
pic
Uri Enat
06/04/2017
מב
pic
מנחם בן משה
09/04/2017
אפ
pic
אלון פילץ
23/04/2017
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך