preloaderNew
success

בואו להשקיע בטוב

משפחת דוד

משקיעים בטוב: גיוס הלוואה לצורך סגירת תיקים לייצוב ותחילת דרך חדשה של משפחת דוד.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
36
100%
4
משקיעים
img
פיננסים
תאריך הגיוס עבר

לצפייה בפרטים המלאים / השקעה שלחו לנו מייל ל info@fundit.co.il

אנו צפורה ומנחם ודוד, בני 54 ו - 57 מבת ים. שנינו שכירים באותם מקומות עבודה כבר כ - 20 שנה. רכשנו את דירתנו, בת 2.5 החדרים,  לפני כ - 30 שנה באמצעות משכנתא, וככל זוג צעיר התחלנו אט אט את מסלול חיינו. הקמנו משפחה לתפארת, עם 3 ילדים מקסימים, וחיינו חיים מאושרים.

על אף הקושי הכלכלי עבדנו קשה והאמנו כי סבלנות והתמדה בעבודה תוביל אותנו להצלחה - עד האסון שפקד אותנו לפני 4 שנים. בשנת 2013 נפטר בננו הגדול כתוצאה ממוות בשנתו. בן 26 היה בפטירתו. מרגע זה חיינו נעצרו, אך החובות רק תפחו.

ההתדרדרות הכלכלית שלנו החלה עוד קודם בשנת 2000. נכנסנו להשקעה גדולה של למעלה מ- 100,000, בעקבות שיפוץ בניין מגורינו במסגרת פרויקט שיקום שכונות בבת ים. כך, למרות החוסר באמצעים כלכליים ובלית ברירה, לקחנו מהבנק משכנתא נוספת (את המשכנתא הראשונה שילמנו במלואה). המשכנתא התווספה לתשלומים נוספים שדרש הקבלן, כך שנאלצנו לגייס הלוואות נוספות.

כרבים אחרים, התגלגלנו מהלוואה להלוואה ומבנק לבנק, כאשר כל בנק מציע הלוואה חדשה לסגירת האשראי בבנק הקודם.

בשנת 2007 החריף מצבינו הכלכלי אף יותר. לא הצלחנו לעמוד בעלויות מחייתנו כתוצאה משנים של התנהלות כלכלית לקויה מצידנו, אך גם מצד הבנקים, שאישרו את כל ההלוואות הללו. נכנסנו לתהליך של הסדר החובות מול הבנקים.

בסיוע עו"ד שלנו הצלחנו להגיע לאיחוד תיקים. במקביל, פנינו לחברת 'SAVE ניהול משכנתאות' בבקשה לסיוע במציאת פתרון למצבינו. SAVE, בשילוב עמותת פעמונים, בנו עבורנו תכנית הלוואה שנוכל לעמוד בה ואף תאפשר לנו לחסוך לטובת הפנסיה.

המטרה שלנו היא לגייס סכום הלוואה של 318,000 ש"ח בשעבוד (משכנתא) הנכס  שלנו, על מנת לסגור את תיקי ההוצאה לפועל. ולאחר מכן לקחת הלוואה ארוכת טווח אשר תגוייס שוב בעזרת ובאמצעות SAVE ניהול משכנתאות כדי לסגור את כל החובות שלנו ולצאת לדרך חדשה ללא חובות וללא הלוואות.

אנו לא מבקשים תרומה, אלא הלוואה עליה נשלם החזר קרן וריבית עד פרעונה, שתעזור לנו לצאת מהבוץ ולצאת לדרך חדשה!

---

נתונים מחברת הניהול, SAVE ניהול משכנתאות, שניתחה את העסקה:

בטחונות בעסקה:

 • נכס המגורים של הלווים בשווי 1,200,000 (לפי שמאות, ניתן לעיין תחת מצגים)
 • רישום משכון ברשם המשכונות
 • רישום משכנתא דרגה ראשונה
 • כרית בטחון פיננסית
 • שעבוד פקדון חסכון שהלווים מפקידים בכל חודש בנוסף לתשלומי ההחזרים החודשיים של ההלוואה.
 • המחאת זכות מתלוש משכורתו של הלווה (אושר ע"י מעסיק)
 • שיקים על סך כל ההחזרים החודשיים (לאחר סגירת התיקים והנפקת שיקים מהבנק)
 • ערבות אישית של הבן הצעיר שעוד מתגורר בנכס ביחד עם הלווים
 • ביטוח נכס משועבד לטובת המלווים
 • ביטוח חיים על כל סכום ההלוואה משועבד לטובת הנאמן.

חברת הניהול ההלוואה:

SAVE ניהול משכנתאות - עברה על כל נתוני הלקוחות, ביצעה חיתום אשראי ובדיקות משפטיות של הנכס המשועבד.

חברת SAVE מנהלת את ההלוואה לאורך חייה ודואגת לטפל בכל עניין או שאלה לגבי מבנה ההלוואה, הלווים וכו' - והכל באמצעות הנאמן.

סיכונים בעסקה:

 • קריסת מחירי שוק הנדל"ן.
 • עלויות הליך משפטי במקרה של מימוש או כניסת הלווים לפשיטת רגל - אך המלווה יהיה קודם לכל עקב רישום משכנתא בדרגה ראשונה.
 • במקרה של הפסקת תשלומי הלווים, קיימת כרית בטחון וחסכון נזיל שישמש את המלווים - זאת בנוסף לנכס המשמש כבטוחה.
 • לאחר 3 שנים ההלוואה עומדת לפרעון, במידה וחברת SAVE לא תצליח למחזר את ההלוואה לבנקים/גוף מימון אחר שיתן ללוויים אשראי לטווח ארוך, הלווים יצטרכו להכנס לתהליך של מכירת הנכס.


לצפייה בפרטים המלאים / השקעה שלחו לנו מייל ל info@fundit.co.il


צוות

מד
מנחם דוד_pic

מנחם דוד

לווה

מנחם דוד בן 57, עובד כשכיר קבוע בחברת הניהול בתחום הבקרה ותחום האבטחה של מגדלי עזראלי משנת 2008

צד
צפורה דוד_pic

צפורה דוד

לווה

צפורה דוד, עובדת בחברת מגה, עם ותק של 15 שנה

ענבצ
עו

עו"ד נועם בן צבי

עו"ד

עורך הדין המלווה את העסקה

סנמב
סייב ניהול משכנתאות בע

סייב ניהול משכנתאות בע"מ

חברת הניהול ומשקיע מוביל

חברת SAVE מתמחה בייעוץ וניהול משכנתאות ללקוחות פרטיים ועסקיים. מתמחה ובעלת נסיון רב בחיתום אשראי לעסקאות הלוואה פרטיות/עסקיות בשיעבוד נכסים. SAVE מלווה את לקוחותיה בגיוס המשכנתא, ולוקחת אותם יד ביד לאורך כל התהליך.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
אא
pic
אלה אלקלעי
17/07/2017
סב
pic
סייב ניהול משכנתאות
12/07/2017
MM
pic
MM
13/07/2017
RA
pic
Roni Ariely
18/07/2017
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך