preloaderNew
success

קבוצת באלאנס נדלן בע"מ

הלוואה כנגד בטחונות ראשל"צ

קבוצת באלאנס נדלן בע"מ מובילה בתחום פתרונות אשראי חוץ בנקאיים, מגובים בנכסי נדלן בישראל.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
60
100%
11
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

מי אנחנו?

קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ (שם המותג "קרדיט פוינט") הינה חברה פרטית להלוואות חוץ-בנקאיות הפועלת ע"פ חוק.  החברה עוסקת בתחום הפיננסי למעלה מ-6 שנים. משרדי החברה נמצאים בראשון-לציון.

קהל לקוחות החברה הינו מהסקטור פרטי ומהסקטור העסקי ומונה אלפי לקוחות. החברה מתמחה במתן הלוואות מבוססות בטוחת נדל"ן ברחבי הארץ.

החברה מציעה פתרון חוץ בנקאי לבעלי נכסי נדל"ן בארץ. 

פרטים בגין העסקה:

עיקרי העסקה - 

עסקת הלוואה לגורם פרטי לצורך החזר וריכוז חובות ישנים, כנגד משכנתה מדרגה ראשונה, דירת מגורים השייכת ללווה, הנמצאת בראשון לציון.

אומדן שווי שוק על פי שמאות מצורפת 1,140,000 ש"ח.

הנכס נקי מכל שיעבוד ו/או זכות צד ג'.
(מלבד הערת אזהרה לטובת הנאמן שנרשמה כחלק מהסכם ההלוואה שנחתם ומצורף).

סה"כ הריבית משולמת חודש בחודשו.

העסקה מפוקחת על ידי נאמן (אי.בי.אי ניהול נאמנויות), אשר מהווה צד ג' בלתי תלוי האחראי על קבלת תקבולי ריבית, ניכוי מס במקור, תשלום למשקיעים.

תשומת ליבכם לשומת הנכס המצורפת כנספח להסכם הלוואה.

תקופת ההלוואה - 

36 חודשים.

בטוחה להלוואה - 

המדובר בדירה אשר רשומה בלשכת רישום המקרקעין,

לפיכך כנגד ההשקעה תינתנה הבטוחות הבאות,

  1. משכנתה מדרגה ראשונה לטובת הנאמן (IBI)
  2. רישום משכון בספרי רשם המשכונות לטובת הנאמן.
  3. שטר חוב בגובה סכום ההלוואה, יוחזק אצל הנאמן.
  4. המחאה בגובה סכום ההלוואה, תוחזק אצל הנאמן.


פרעון ההלוואה - 

פרעון ההלוואה יעשה מתקבול בגין מכירת הנכס המשועבד, בתוך תקופת ההלוואה.

ניהול ההלוואה - 

קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ תנהל בפועל את ההלוואה לרבות רישום בטוחות, תחשיבי יתרות לסילוק והצמדות, הוראות לתשלום לנאמן וגביה, מימוש הנכס המשועבד במידת הצורך.

תשואת משקיעים:

לקבלת פרטים למשקיעים פרטיים יש ליצור קשר info@fundit.co.il

מידע נוסף ופרטים נוספים כולל שמאות ניתן למצוא בטאב מצגים.

צוות

דא
דניאל איילון_pic

דניאל איילון

CEO

בן 32, בעלים משותף של קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ, בעל ידע עשיר באשראי בנקאי וחוץ בנקאי. מלווה חברות, אנשי עסקים ואנשים פרטים, בהקמה ובביצוע פרוייקטים נדלני"ם ברחבי הארץ. משמש כמנכ"ל החברה בפועל ואחראי בין היתר על חיתום התיקים, הן ברמה הפרסונאלית והן ברמה הנדלני"ת.

רלא
רו

רו"ח ליאור אריאלי

CFO

משרד רו"ח ליאור אריאלי, לשעבר מנהל צוות פירמת רו"ח p.w.c כיום בעלים של משרד בוטיק מהמובילים במשק.

סיאל-מעדו
סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון_pic

סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון

Laywer

משרד עורכי דין ונוטריון סתיו יעקב את ליבוביץ' הינו משרד בוטיק המתמחה בעסקאות מקרקעין מורכבות ומגוונות, וכמו כן, בעל התמחות ייחודית בתחום ההלוואות והמשכנתאות. המשרד מלווה יזמים, אנשי עסקים, אנשים פרטיים ואנשי מפתח בתחום הנדל"ן, משלב הייזום דרך שלב הביצוע, וכלה בשלב השיווק והשלמת הרישום. לבעלי המשרד, עורך דין סתיו יעקב ועורכת הדין רעות ליבוביץ׳, ניסיון משפטי פרקטי עשיר בתחום המקרקעין, הכל הן מצד היזמים / קבלנים והן מצד הגורמים הפרטיים.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
נג
pic
Numi123
05/07/2018
שב
pic
שי - ביננטל
10/07/2018
חנ
pic
אחד שמבין
03/07/2018
רב
pic
רומבוס בעמ
12/07/2018
אש
pic
Lilah
04/07/2018
דש
pic
דויד - שנהל
02/07/2018
רג
pic
rgabor
03/07/2018
אד
pic
אבשלום דנאי
11/07/2018
יש
pic
יפה - שרף
11/07/2018
אא
pic
אריאל - אדרי
11/07/2018
עש
pic
ענת שפר קלדרון
12/07/2018
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך