preloaderNew
success

קבוצת ריקי דלאל

RIKI DALAL GROUP

RIKI DALAL: THE FASTEST GROWING BRIDAL BRAND IN EUROPE
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
8
'
img
מח''מ
26
212%
8
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

רקע:

קבוצת ריקי דלאל בע"מ, הינה חברה פרטית חדשה אשר נוסדה בחודש יולי 2017 ונמצאת בבעלות משותפת של שלושה בעלי מניות: ג'. מארקט ט'ינגס בע"מ (40%), דניאל לב (20%) והחברה עצמה (40%). 

הקבוצה ממשיכה פעילות של שתי חברות משנת 2014 אשר הוחזקו על ידי שני בעלים שמשמשים כיום כמנהלים בחברה.


הפעילות העסקית:

הקבוצה מתמחה בעיצוב, ייצור ומכירה של שמלות כלה תחת המותגים "ריקי דלאל" ו "נויה". פעילות החברה מתמקדת בשווקים הבינלאומים במדינות כגון: בריטניה, אירלנד, איטליה, סין, קנדה וארה״ב, כאשר מוצריה נמכרים בחנויות וסלוני יוקרה מקומיים (ניתן לקרוא על פירוט פעילות החברה בקובץ המצורף תחת השם: מצגת פעילות, תקציר).

נכון להיום המותג נמכר בכ-115 בוטיקים ברחבי העולם.

כמו כן, לקבוצה חנויות דגל בישראל ובאנגליה. ובמהלך שנת 2018 יפתחו חנויות מותג נוספות (פרנציז) ביוון, הולנד, איטליה וסין.

בקבוצה מועסקים כ 20 עובדים, כאשר פעילות הקבוצה מתבצעת באמצעות שלושה מוקדים מרכזיים:

o      אשדוד – בעיר זו נמצאת ליבת הפעילות של הקבוצה: הנהלה, כספים, עיצוב, שיווק ומכירות מתנהלים ממשרדי החברה הממוקמים במתחם המסחרי "פאוואר סנטר" בצומת עד הלום בסמוך לאשדוד. משרדי הקבוצה משתרעים על פני שטח של כ 100 מ"ר. 

o      אוקראינה – במטרה להביא מוצרים איכותים ולשמור על רווח גולמי נכבד, מרכזת הקבוצה את פעילות היצור באוקראינה.  לקבוצה, משרד מקומי האמון על הייצור, בקרת איכות ולוגיסטיקה של הפעילות.

o      לונדון – לקבוצה חנות דגל בגודל של כ 200 מ"ר בלונדון (Mayfair). החנות ממוצבת כאחת מסלוני הכלות המובילות באי הבריטי.


פירוט ההלוואה:

במטרה לתמוך בתכנית העבודה לשנת 2018, זקוקה החברה להלוואה בגובה של 200א'₪ במטרה לתמוך בפערי ההון החוזר התפעוליים. שכן, פעילות החברה מאופיינת בצרכי הון חוזר אשר נובעים מתשלום בתנאי אשראי קצרים לספקים אל מול מתן תנאי אשראי ארוכים ללקוחות החברה (כמקובל בשוק).

* תוכנית עסקית לשנת 2018 ומידע פיננסי נוסף יועבר בכפוף לחתימה על הסכם סודיות. 


בטחונות לעסקה:

כבטחונות לעסקה  ינתנו ערבויות אישיות של בעלי הענין בחברה (סה"כ 7 ערבים). 

כמו כן תרשם הערת אזהרה על שני נכסים של בעלי הענין בחברה.

1. נכס בראשון לציון שווי כ 1.5 מיליון ש"ח (שמאות תחת מצגים)
2. נכס במצפה רמון שווי של כ 600,000 ש"ח.

לוח סילוקין לדוגמא (ללוחות המלאים לחצו כאן)

גובה ההשקעההחזר חודשי
50,000 ש"ח1220 ש"ח
75,000 ש"ח1830 ש"ח
100,000 ש"ח2441 ש"ח
200,000 ש"ח4882 ש"ח

*בסיום הגיוס הכספים ישתחררו רק לאחר השלמת ההוראות לנאמן (ראו תחת מצגים)צוות

מג
מנחם גבר_pic

מנחם גבר

CEO,CO FOUNDER

מנחם גבר (41) , יזם ודירקטור מנוסה אשר הוביל מספר חברות בישראל ובעולם להישגים משמעותיים ב-15 השנים האחרונות. ניסיונו המוכח חוצה תחומים: מייצור להפצה וקמעונאות. התמחותו בזיהוי עסקים בעלי פוטנציאל גבוה הנמצאים בקושי תזרימי ו/או ניהולי השבחתם והבאתם להצלחה.

ער
עמית רייבי_pic

עמית רייבי

CFO,CO FOUNDER

עמית רייבי (41), ייזם אשר במהלך 20 השנים האחרונות הוביל מיזמים שונים בשווקים הבינלאומים. לעמית ניסיון רב בתחום הקמעונאי והוביל שינוי מגמות בתחום זה בארה״ב ואירופה. התמחותו לאתר מיזמים בעלי פוטנציאל עסקי גבוה ולהביא למימושם.

דל
דניאל לב_pic

דניאל לב

CO FOUNDER,business dev

דניאל לב (36), יזמית, בעלת התמחות רחבה בתחום הקמעונאות בשוק האנגלי. הובילה מספר חברות להצלחה יוצאת דופן בתחום זה. דניאל מובילה את תחום הפיתוח העסקי בקבוצה, ותורמת מנסיונה הרב להקמת רשת השותפים העסקים של החברה ברמת הסיטונאות והפרנציז.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
נג
pic
Numi123
05/07/2018
אע
pic
אלעד- עטיה
21/06/2018
RS
pic
Rami Shtokhamer
19/06/2018
AH
pic
avi & boris hirschhorn & keren
19/06/2018
OM
pic
Or - Marcus
04/07/2018
שפ
pic
שרון פרנקל
04/07/2018
אח
pic
אריה - חתוקה
03/07/2018
גה
pic
גיא הרדוף
08/07/2018

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך