preloaderNew
success

קבוצת פלא נדל"ן

פלא נדל"ן

קבוצת פלא נדל"ן מתמחה בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית בפרקי זמן קצרים ביחס לפרויקטים אחרים, פועלת מתוך הבנת הצרכים של בעלי הזכויות ומתחייבת לתמורה המרבית שניתן להעניק להם
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
12
100%
13
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

מי אנחנו?

קבוצת פלא נדל"ן מתמחה בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית בפרקי זמן קצרים ביחס לפרויקטים אחרים, פועלת מתוך הבנת הצרכים של בעלי הזכויות ומתחייבת לתמורה המרבית שניתן להעניק להם.

קבוצת פלא נדל"ן מתמחה בעבודתה להביא רעיון ראשוני של יזמות והתחדשות לידי היתכנות ודאית, באמצעות היכולת לרכז תחתיה ולנהל את כלל המערכות הנדרשות למימוש  פרויקט ב"שפה" הייחודית לה,הבאה לביטוי באמצעות תמורות נוספות ייחודיות המותאמות לצורכי האוכלוסייה המטיבות עימם. גם לאחר הבאת התוכנית להיתכנות, הקבוצה מתחייבת להמשיך ללוות את הפרויקט עם אותם ערכים יחד עם חברה קבלנית בעלת ניסיון ביצועי מוכח.

איך אתם יכולים להרוויח מזה?

על מנת להאיץ ולהגדיל את פעילות החברה נדרשת הלוואת גישור על בסיס בטחון נדלני

פרטים נוספים בגין העסקה:

+ בטוחות להלוואה  

1.  רישום משכנתא מדרגה שנייה  על הנכס הפרטי של בעלי החברה.
שווי הנכס על פי דוח שמאי(מופיע במצגים)
2. ערבות חברות הבעלים
3. ערבות אישית

+ הריבית תשולם חודש בחודשו.

*תנאי לחידוש להארכת כל אחת מתקופות האופציה  - עמידה בכל תנאי ההסכם.

+ ההלוואה תפרע במספר אפשריות:
1. מכירת הנכס 
2. התחייבות חוזית לפרעון ההלוואה ממכירת קומת משרדים וחניות 
+ נאמן לעסקה - IBI – החזקה בבטוחה, קבלת תקבולי ריבית, ניכוי מס במקור ותשלום למשקיעים.

+ עו"ד העסקה סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין ונוטריון 


צוות

מפ
מאיר פלא_pic

מאיר פלא

יזם ויו"ר של קבוצת פלא נדל"ן

מאיר פלא העומד בראש הקבוצה בעל ניסיון מעל 10 שנים ביזמות בתחום הנדל"ן. בעל רשת קמעונאית לשעבר ומחבר הספר "סודות רווחיים". משמש כיועץ אסטרטגי לחברות שונות.

הפל
הילה פלא לוי_pic

הילה פלא לוי

מנכ"ל החברה

בעלת ניסיון מעל 10 שנים בניהול פרויקטים מרכזת את פעילות מול הדיירים והיועצים. מתאמת ואחראית על תהלכי הארגון וקידום התוכניות וההיתרים.

אפב
אושר פלא ברסאנו_pic

אושר פלא ברסאנו

בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ומימון

מרכזת פעילות חברתית ואת הקשר מול הדיירים , מיפוי צרכים מיוחדים ומתן מענה עבורם. אחראית בחברה על איתור פרויקטים ועל תחום השיווק, יחסי ציבור והפרסום.

אגבד
אביגיל גאיה בן דוד_pic

אביגיל גאיה בן דוד

נציגת קשרי דיירים בחברה

אחראית על גיבוש הדיירים וקידום הפרויקטים. מעניקה ליווי אישי ומענה שוטף ורציף לדיירים לכל אורך שלבי התהליך ומשמרת את הקשר בין הדיירים לחברה. אחראית על מיפוי האוכלוסייה והדוח החברתי.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
חש
pic
ח.ש
23/07/2018
דא
pic
דולי - אבירם
23/07/2018
אא
pic
אהובה ו - אקוני
23/07/2018
חנ
pic
אחד שמבין
23/07/2018
נכ
pic
נאור - כהן
23/07/2018
עב
pic
ערן - ברנר
23/07/2018
את
pic
Elico
23/07/2018
עד
pic
Eden
23/07/2018
בס
pic
ברוך סלפטר
23/07/2018
MK
pic
martino
23/07/2018
KH
pic
Karen Hammer
23/07/2018
עש
pic
ענת שפר קלדרון
23/07/2018
נל
pic
light
23/07/2018
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך