preloaderNew
success

קבוצת באלאנס נדלן בעמ

בר אילן בת ים

קבוצת באלאנס נדלן בע"מ מובילה בתחום פתרונות אשראי חוץ בנקאיים, מגובים בנכסי נדלן בישראל.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
12
'
img
מח''מ
24
100%
2
משקיעים
img
תאריך הגיוס עבר

מי אנחנו?

קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ (שם המותג "קרדיט פוינט") הינה חברה פרטית להלוואות חוץ-בנקאיות הפועלת ע"פ חוק. 

החברה עוסקת בתחום הפיננסי למעלה מ-6 שנים. משרדי החברה נמצאים בראשון-לציון.

קהל לקוחות החברה היינו מהסקטור פרטי ומהסקטור העסקי ומונה אלפי לקוחות.

החברה מתמחה במתן הלוואות מבוססות בטוחת נדל"ן ברחבי הארץ.

החברה מציעה פתרון חוץ בנקאי לבעלי נכסי נדל"ן בלבד.

 

פרטים בגין העסקה:

עיקרי העסקה - 

עסקת הלוואה לגורם פרטי, כנגד שעבוד בית המגורים השייך ללווה ונמצא בבת ים.

אומדן שווי שוק על פי שמאות המצורפת כנספח להסכם ההלוואה: 1,200,000 ש"ח.

הנכס נקי מכל שיעבוד ו/או זכות צד ג', למעט שעבודים שעתידים להירשם לטובת הנאמן (אי.בי.אי ניהול נאמנויות) ע"פ הוראות הסכם ההלוואה.

העסקה מפוקחת על ידי נאמן (אי.בי.אי ניהול נאמנויות), אשר מהווה צד ג' בלתי תלוי, האחראי על קבלת תקבולי ריבית, ניכוי מס במקור ותשלום למשקיעים.

 

תקופת ההלוואה -

12 חודשים 

תקופת האופציה-

12 חודשים 

בטוחה להלוואה - 

מדובר בנכס אשר רשום בלשכת רישום המקרקעין, לפיכך כנגד ההשקעה תינתנה הבטוחות הבאות:

1.      משכנתה מדרגה ראשונה לטובת הנאמן (IBI)/ משקיעים      

2.      רישום משכון בספרי רשם המשכונות לטובת הנאמן.

3.      שטר חוב בגובה סכום ההלוואה, יוחזק אצל הנאמן.

4.      המחאה בגובה סכום ההלוואה, תוחזק אצל הנאמן.

 

פירעון ההלוואה - 

פירעון ההלוואה יעשה מתקבול בגין מכירת הנכס המשועבד, בתוך תקופת ההלוואה/ מקורות פרטיים של הלקוח כגון מחזור משכנתה בבנק מסחרי

 

פירעון מוקדם - 

תשלום מלוא יתרת הריבית השנתית.

 

ניהול ההלוואה - 

קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ תנהל בפועל את ההלוואה לרבות רישום בטוחות, תחשיבי יתרות לסילוק והצמדות, הוראות לתשלום לנאמן וגביה, מימוש הנכס המשועבד במידת הצורך.

 

תשואת משקיעים:

קרן ההלוואה ו/או כל יתרה בלתי מסולקת ממנה תישא ריבית בשיעור של 12% לשנה לפני מס.


 

מידע נוסף ופרטים נוספים כולל שמאות ניתן למצוא בטאב "מצגים".

צוות

דא
דניאל איילון_pic

דניאל איילון

CEO

בן 33, בעלים משותף של קבוצת באלאנס נדל"ן בע"מ, בעל ידע עשיר באשראי בנקאי וחוץ בנקאי. מלווה חברות, אנשי עסקים ואנשים פרטים, בהקמה ובביצוע פרוייקטים נדלני"ם ברחבי הארץ. משמש כמנכ"ל החברה בפועל ואחראי בין היתר על חיתום התיקים, הן ברמה הפרסונאלית והן ברמה הנדלני"ת.

רח
רן חלפון_pic

רן חלפון

CO FOUNDER

בן 32, בעלים משותף של קבוצת באלאנס נדל"ן המתמחה באשראי צרכני ועסקי . החברה פועלת משנת 2012 ומנהלת תיק לקוחות של למעלה מ 20 מיליון ש"ח, החברה פועלת בכפוף למשרד האוצר ומתמחה במתן אשראי חוץ בנקאי לאחר בדיקת אשראי קפדנית.

סיאל-מעד
סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין _pic

סתיו יעקב את ליבוביץ' - משרד עורכי דין

lawyer

משרד עורכי דין ונוטריון סתיו יעקב את ליבוביץ' הינו משרד בוטיק המתמחה בעסקאות מקרקעין מורכבות ומגוונות, וכמו כן, בעל התמחות ייחודית בתחום ההלוואות והמשכנתאות. המשרד מלווה יזמים, אנשי עסקים, אנשים פרטיים ואנשי מפתח בתחום הנדל"ן, משלב הייזום דרך שלב הביצוע, וכלה בשלב השיווק והשלמת הרישום. לבעלי המשרד, עורך דין סתיו יעקב ועורכת הדין רעות ליבוביץ׳, ניסיון משפטי פרקטי עשיר בתחום המקרקעין, הכל הן מצד היזמים / קבלנים והן מצד הגורמים הפרטיים.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
שב
pic
shebuks
12/05/2019
אל
pic
אריק - לוי
12/05/2019

    פורסם ב-
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך