preloaderNew

יוצאים מהבועה

החווה השיתופית

חברת יוצאים מהבועה מציגה את החווה השיתופית-האג"ח החברתי-צרכני הראשון. הרעיון– ריכוז הון (הלוואה שהמלווים מעמידים לחברה) באמצעותו החברה מזמינה שירותי גידול של קנאביס רפואי מחקלאי בעל רישיון. החברה מתקשרת עם מפעל לעיבוד, אריזה בית מסחר לתרופות והפצה רוקחית של קנביס רפואי למטרת מכירת התוצרים למטופלים בעלי אישור בישראל וכן יצוא לחו"ל. מתוך רווחי הפעילות משלמת החברה למלווים את קרן ההלוואה בתוספת ריבית
₪7,570
גוייסו עד כה מתוך ₪2,000,000
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
10
'
img
מח''מ
36
0%
10
משקיעים
img
64
ימים נותרו לגיוס


הצטרפו אלינו ליצירת מציאות של כלכלה בת-קיימא המשרתת את קהילת מטופלי הקנאביס הרפואי ותרוויחו ריבית של 10%!

יוצאים מהבועה – חוות הקנאביס השיתופית הראשונה

רקע

בישראל כ-40,000 מטופלי קנאביס רפואי המוציאים כל שנה כ-160,000,000 ₪. מספר זה צפוי לזנק פי כמה בשנים הקרובות.  אספקת הקנאביס הרפואי מתבצעת ע"י חוות קיימות וחדשות ובהתאם לרפורמה החדשה הקנאביס יימכר בבתי מרקחת במחירים אשר מתחילים להאמיר.

החווה השיתופית היא יוזמה של אורי גלזר ממייסדי תחום הקנאביס הרפואי בארץ, ראשון המטופלים ומייסד קנאטיב. החווה השיתופית פועלת במודל חברתי אשר משיא תשואות למשקיעים ומוזיל את הטיפול בקנאביס רפואי למטופלים.

הבעיה

עד היום חוות הקנאביס הרפואי היו אחראיות לכל השלבים בשרשרת הערך, הרפורמה החדשה מפרידה את השוק לשלבים נפרדים:

הוספת שלבים אלו לשרשרת הערך תנתק את הקשר בין המטופל לחווה אולם היא תייקר משמעותית את הטיפול בקנאביס רפואי בנוסף לחוסר היכולת לבחור בזן הרצוי שכן הרפורמה מגדירה קטגוריות ולא זנים. צרכני הקנאביס הרפואי נהפכו "לקהל שבוי".

הפתרון

חווה שיתופית אשר תספק 30 גרם ללא עלות גידול בחודש למטופלי קנאטיב (קואופרטיב מטופלי הקנאביס הרפואי בישראל).

החווה נמצאת בתוך תחומי חווה קיימת עם כל האישורים הנדרשים לגדל קנאביס רפואי במדינת ישראל. שטח החווה הוא כ-2 דונם.

החווה תקצה מהיבול כמות אשר תינתן ללא עלות גידול ל-1000 מטופלים חברי "קנאטיב" (עד 30 גרם בחודש) ויתרת היבול יימכר במחיר הוגן למטופלים אשר צורכים מעל 30 גרם בחודש ולמטרות יצוא. רווחי יתר עקב עלויות נמוכות ויבול מעל ההערכות יחולקו באופן שווה בין הורדת המחיר למטופלים, המשקיעים והחברה. 

על מנת לענות לדרישות החוקיות והרגולטוריות אנו מגבשים הסכמים עם נותני שרות בעלי האישורים הנדרשים לכל אחד משלבי שרשרת הערך. בהתאם להסכמים אלו, הקנאביס הרפואי יעובד ויועבר לבית מסחר לתרופות ומשם לבית מרקחת/שליח עד לביתו של המטופל. שירותים אלו כרוכים בתשלום חודשי נוסף אשר ישולם ע"י כל מטופל.

קהילת מטופלי הקנאביס הרפואי מורכבת מעשרות אלפי ישראלים בעלי מגוון מצבים רפואיים ביניהם מחלות אונקולוגיות, ילדים אוטיסטים נפגעי טראומה ועוד. החווה השיתופית נועדה לתת מענה לקהילת המטופלים אשר נאלצים לרכוש מוצרים ללא כל שליטה על המחיר, איכות ונגישות המוצרים. החווה השיתופית מציעה במסגרת הערכים החברתיים שעליהם היא מבוססת מוצרים איכותיים במחירים הוגנים תוך כדי הקצאת טיפול ללא עלות גידול לכ-1000 מטופלים. אנו שואפים להחזיר את השליטה לקהילת המטופלים בקנאביס רפואי.

יתרונות

 • תוצרת איכותית בעלות מופחתת.
 • השתתפות קהילת המטופלים בתהליך.
 • אפשרות לגידול זנים ספציפיים אשר עדיפים על המטופלים.
 • שימוש בגופים מקצועיים לגידול ועיבוד יבטיחו את איכות הגידול.
 • פוטנציאל צמיחה לעד 40 חוות שיתופיות בהתאם לגודל השוק כיום.

העסקה:

יוצאים מהבועה - הנגשה ציבורית יוצאת לקמפיין גיוס במטרה לגייס סכום של 2-2.5 מיליון ₪, כהלוואה לחברה לטובת פעילות החווה השיתופית במודל כלכלי חברתי.

סכום הגיוס ישמש את החברה לטובת התקשרות בהסכם שרותי גידול עם חווה בעלת רישיונות, במסגרתו תגדל החברה עבור החברה קנאביס רפואי. בד בבד החברה מתקשרת עם מפעל לעיבוד, אריזה בית מסחר לתרופות והפצה רוקחית של קנביס רפואי למטרת מכירת התוצרים למטופלים בעלי אישור בישראל וכן יצוא לחו"ל. 

נהוג לחשב את היבול השנתי לשני דונם בכמות שנתית הנעה בין 1000-2000 ק"ג, תלוי בסוג הזן ושיטות הגידול. אנו מבססים את החישוב שלנו בצורה שמרנית על יבול של כ- 1,250 ק"ג לשנה בהתבסס על התחייבות מינימום לגידול של החווה. במידה והיבול יגיע לנקודה האופטימלית של 2000 ק"ג בשנה יהיו רווחי יתר של  750 ק"ג נוספים למכירה,כ-4,000,000 ש"ח נוספים כל שנה. רווחי יתר אלו יחולקו באופן שווה בין הורדת המחיר למטופלים, המשקיעים והחברה.

בכל שנת גידול, יוקצו על ידי החברה כ- 360 ק"ג לטובת חלוקה, ללא תשלום, למטופלים בקנאביס רפואי שהינם חברי קנאטיב – קואופרטיב מטופלי הקנביס.

יתרת היבול (כ- 890 ק"ג לשנה) תימכר במחיר מוזל למטופלי קנאטיב וכן תימכר ליצוא. הכנסות החברה ממכירת הקנאביס הרפואי יוקצו למימון שרותי הגידול ולהחזר ההלוואה למשקיעים.

מידע מפורט יותר בנוגע לעסקה, לניתוח השוק ולהערכות בנוגע לעלויות ולמחירים ניתן למצוא בתוכנית העסקית המצורפת.


תנאי העסקה

במסגרת קמפיין הגיוס יוצאים מהבועה מבקשת לגייס מהמלווים סכום של עד 2.5 מיליון ₪.

סכום הגיוס יועמד כהלוואה לטובת יוצאים מהבועה, כנגד איגרת חוב שתונפק לכל מלווה, וישמש את יוצאים מהבועה אך ורק לטובת פעילות החווה השיתופית.

ההלוואה הינה לתקופה של 36 חודשים, בריבית שנתית של 10% עם תקופת גרייס של 24 חודשים – כלומר, בשנתיים הראשונות יוצאים מהבועה לא משלמת כספים כהחזר הלוואה ומתמקדת בהוצאה לפועל ומיסוד של החווה השיתופית (הריבית ממשיכה להיצבר כמובן) ולאחר השנתיים, תשולם התשואה בכל סוף רבעון. תשלום הקרן יתבצע בסוף התקופה.

גילוי נאות וסיכונים

אנחנו ביוצאים מהבועה מתכוונים לעשות את כל המאמצים האפשריים על מנת שהחווה השיתופית תצליח ותפרח (תרתי משמע), יחד עם זאת, בעסקה הזאת, ישנם באופן טבעי סיכונים.

בראש ובראשונה, מדובר בהלוואה שמועמדת ללא בטחונות חיצוניים כך שאם המיזם לא יצלח כמצופה, אין בטחון שיוצאים מהבועה יוכלו לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה. לפרטים ומידע נוסף בנוגע לסיכונים האפשריים אנו מפנים לפרוט בסעיף 3.13 לכתב ההצעה.

למה 10%?

גם כי אנחנו מאמינים שמי שמאמין בנו ובחזון של החווה השיתופית צריך ליהנות מתשואה יפה על הכסף שהוא מסכן וגם כי בסופו של דבר מדובר בהשקעה שמועמדת ללא ביטחונות חיצוניים. יש להדגיש כי תפוקת יתר בחווה יכולה לשפר את התשואה במאות אחוזים.

ההזדמנות

אנחנו מאמינים שהשינויים בשוק הקנביס הרפואי בישראל יוצרים הזדמנות ביצירת מודל כלכלי-חברתי חדשני. קהילה חזקה, שיודעת גם להשתמש בכוח הצרכני שלה כדי לקבל את מה שמגיע לה – מוצר איכותי במחיר הוגן ונכון, תוך שיתוף ציבור המשקיעים בתהליך (וברווח).

לצד זה הקהילה שאנחנו רוצים ליצור הינה גם קהילה חברתית – קהילה שיודעת להפנות חלק מהמשאבים שלה לטובת תמיכה בצרכני (מטופלי) קנביס רפואי.

אנחנו מאמינים, מתוך ניסיון, שעסק יכול להיות גם כלכלי וגם חברתי. 

אבני דרך

25/06/19- סיכום חוזים סופיים אל מול חווה וספקי השירותים.

25/09/19- סיום גיוס.

אוקטובר 2019- תחילת פעילות גידול.

ינואר 2020- תחילת אספקה למטופלים.

האם אתה המשקיע שלנו?

אם אתה תומך ומאמין בצמח?

אם אתה מטופל בצמח באישור?

אם אתה מאמין בכלכלה חברתית?

אם אתה מעוניין "לאמץ" חולה?

אם אתה מחפש השקעה שיש בה פוטנציאל לתשואה גבוהה?

אם אתה אחד מכל אלה – אתה בהחלט המשקיע והפרטנר שלנו.מייסדים

אג
אורי גלזר_pic

אורי גלזר

מייסד

מטופל מספר 001 בקנאביס הרפואי בישראל. מרכז הקמת תחום הקנאביס הרפואי בהתנדבות. מממן תכנים טלויזיוניים להחדרת המודעות לסגולות הצמח. הקמת חברת מחקר ציבורית לתחום הקנאביס הרפואי. הקמת קנאטיב - קואופרטיב מטופלי הקנאביס. יוזם חוק הנגישות בשידורי הטלויזיה בישראל. בעל היכולות המוכחות ליצירת מציאות של היגיון כלכלי-חברתי בר קיימא ולגיוס אנשי המקצוע ונותני השירות הנכונים ביותר למיזם זה.

צוות

שא
שגיא אונגר_pic

שגיא אונגר

יועץ משפטי

עו"ד שגיא אונגר - שותף במשרד לאמעי, סידר, רהט, צידון פינק ושות'. מלווה מזה מספר שנים מייזמים וייזמויות שונים בתחום הקנביס.

אה
אורן הלפרין_pic

אורן הלפרין

גזבר

עסק בפתוח עסקי בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובאפריקה, שם ניהל הסדרת פעילות גידול קנאביס, משלב הרגולציה ועד להקמה בפועל. בעל ניסיון שיווקי בענף מוצרי הטיפוח באירופה.

בלשונית זו מוצגים מסמכים, מצגות, טבלאות וטפסים שהעלו היזמים כמידע מפורט להבנת העסקה מעבר לתמצית המנהלים.
אנו ממליצים לקרוא אותם לעומק.
pdf
Download
דו"חות כספיים
xlsx
Download
לוח סילוקין עקרוני
pdf
Download
אישור נושא משרה
pdf
Download
כתב הצעה ללא חתימה
pdf
Download
אישור עורך דין
pdf
Download
מקרא - תוכנת מסמכי ההצעה
pdf
Download
כתב התחייבות - עינב גליזר
pdf
Download
כתב התחייבות - אורי גליזר
pdf
Download
כתב הוראות לנאמן
pdf
Download
נסח חברה
pdf
Download
כתב הצעה - חתום
pdf
Download
תעודת התאגדות
pdf
Download
תקנון התאגדות
pdf
Download
תוכנית עסקית יוני
GS
pic
Gilad Sasson
27/05/2019
אג
pic
אורי גלזר
25/05/2019
JE
pic
Jonathan Eilat
26/05/2019
יפ
pic
יונתן פוקס
27/05/2019
NG
pic
Nomi Glazer
28/05/2019
יק
pic
ירון קדוש
28/05/2019
אא
pic
אורי אטלס
29/05/2019
NK
pic
Noa Kedar
04/06/2019
נכ
pic
ניקולס כץ
18/06/2019
אב
pic
אהוד ברקת
18/06/2019

  פורסם ב-
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך