preloaderNew

יוצאים מהבועה

החווה השיתופית

חוות הקנאביס השיתופית הראשונה מסוגה יוצאת לדרך. מוזמנים לקחת חלק במיזם חברתי-כלכלי המשיא תשואה שנתית של 10% למשקיעים, מוזיל עלויות של קנאביס רפואי ומאפשר טיפול עבור מטופלים שידם אינה משגת.
₪63,686
גוייסו עד כה מתוך ₪2,000,000
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
intrest
ריבית
10
'
img
מח''מ
36
3%
44
משקיעים
img
67
ימים נותרו לגיוס

החווה השיתופית

חוות הקנאביס השיתופית הראשונה מסוגה יוצאת לדרך.

הצטרפו אלינו למיזם הקנאביס הכלכלי-חברתי הראשון מסוגו בעולם!

חוות קנאביס שיתופית המניבה למשקיעים תשואה שנתית של 10%, מוזילה עלויות קנאביס רפואי ומספקת קנאביס עבור חולים שידם אינה משגת.

העסקה

חברת יוצאים מהבועה - הנגשה ציבורית יוצאת לקמפיין גיוס עבור מיזם החווה השיתופית. סיום הגיוס -  2-2.5 מיליון ₪, גיוס כאג"ח חברתי לחברה לטובת פעילות החווה השיתופית במודל כלכלי חברתי. סכום הגיוס ישמש את החברה לטובת התקשרות במערכת הסכמים עם גופים בעלי רישיונות לפעילות בתחום הקנאביס לצורך גידול, עיבוד, אריזה והפצה רוקחית של קנאביס רפואי עבור החווה השיתופית. 

ניתן להשקיע בין 370 ש"ח ל-10,000 ש"ח. הסכום יגבה מהחשבון רק לאחר סיום הגיוס.


עיקר היבול (כ- 890 ק"ג לשנה) יימכר ליצוא. הכנסות החברה ממכירת הקנאביס הרפואי יוקצו למימון שרותי הגידול ולהחזר ההלוואה למשקיעים. בנוסף, בכל שנת גידול, יוקצו על ידי החברה כ- 360 ק"ג של קנאביס רפואי לטובת חלוקה, ללא עלות גידול, למטופלים בקנאביס רפואי שהינם חברי קנאטיב – קואופרטיב מטופלי הקנביס. מידע מפורט יותר בנוגע לעסקה, לניתוח השוק ולהערכות בנוגע לעלויות ולמחירים ניתן למצוא בתוכנית העסקית המצורפת.

תנאי ההלוואה

סכום הגיוס יועמד על ידי המשקיעים (המלווים) כהלוואה לחברה, כנגד איגרת חוב שתונפק לכל מלווה- אג"ח חברתי, וישמש את החברה אך ורק לטובת פעילות החווה השיתופית.

ההלוואה הינה לתקופה של 36 חודשים, בריבית שנתית של 10% עם תקופת גרייס של 27 חודשים – כלומר, בשנתיים הראשונות החברה לא משלמת כספים כהחזר הלוואה ומתמקדת בהוצאה לפועל ומיסוד של החווה השיתופית (הריבית ממשיכה להיצבר כמובן) ולאחר השנתיים, תשולם התשואה בכל סוף רבעון. תשלום הקרן יתבצע בסוף התקופה.

רעיון החווה השיתופית

הרעיון נולד כתגובה לרפורמת הקנאביס הרפואי אשר הובילה לפגיעה ממשית במטופלי הקנאביס הרפואי. השקעה בחווה השיתופית היא השקעה כלכלית וחברתית כאחד המאפשרת לך כמשקיע להרוויח פעמיים!  

רווח כלכלי – תשואה שנתית של 10% על ההשקעה והחזרת הקרן בתום הפרויקט. 

רווח חברתי – הוזלת שירותים לקהילת מטופלי הקנאביס רפואי, שיפור איכות התרופה והגדלת נגישות הטיפול לכלל המטופלים.

רקע

כיום יש בישראל כ-40,000 מטופלי קנאביס רפואי המוציאים כל שנה כ-160 מיליון ₪ ומספר זה צפוי לזנק בשנים הקרובות. רפורמת הקנאביס הרפואי עיצבה שרשרת ייצור חדשה המנתקת את הקשר בין היצרן  לצרכן, והגדירה מודל תמחור חדש, כמו גם הגבלה של זנים לגידול. כל אלו הובילו לפגיעה ממשית במטופלי הקנאביס הרפואי בארץ: מחסור בתרופה, תרופה באיכות ירודה, פגיעה ברצף הטיפולי ועלייה במחירים.
כך נולד מיזם החווה השיתופית, השקעה שהיא חברתית וכלכלית כאחד, ביוזמתו של אורי גלזר ממייסדי תחום הקנאביס הרפואי בארץ

הבעיה

עד היום חוות קנאביס רפואי היו אחראיות על כל השלבים בתהליך הייצור. רפורמת הקנאביס הובילה להוספת שלבים והפרדתם באופן הבא:

   

שרשרת הייצור החדשה פוגעת באופן ממשי באלפי מטופלי קנאביס רפואי בארץ. הפגיעה באה לידי ביטוי בעליית מחירים, צמצום מבחר הזנים, פגיעה ברצף הטיפולי, מחסור בתרופות ואספקה של תרופה באיכות ירודה. 

צרכני הקנאביס הרפואי, שהם כוח צרכני חזק, הפכו ל"קהל שבוי" !

הפתרון

חוות קנאביס שיתופית המגלמת ערכים של כלכלה חברתית. שטח החווה הוא 2 דונם הנמצאים בתוך תחומי חווה קיימת עם כל האישורים הנדרשים לגדל קנאביס רפואי במדינת ישראל. החווה תקצה מהיבול כמות אשר תינתן ללא עלות גידול ל-1000 מטופלים חברי "קנאטיב" (עד 30 גרם בחודש) ויתרת היבול יימכר במחיר הוגן למטופלים אשר צורכים מעל 30 גרם בחודש ולמטרות יצוא. רווחי יתר עקב עלויות נמוכות ויבול מעל ההערכות יחולקו באופן שווה בין הורדת המחיר למטופלים, המשקיעים והחברה.

על מנת לענות לדרישות החוקיות והרגולטוריות אנו מגבשים הסכמים עם נותני שרות בעלי האישורים הנדרשים לכל אחד משלבי שרשרת הערך. בהתאם להסכמים אלו, הקנאביס הרפואי יעובד ויועבר לבית מסחר לתרופות ומשם לבית מרקחת/שליח עד לביתו של המטופל. שירותים אלו כרוכים בתשלום חודשי נוסף אשר ישולם ע"י כל מטופל.

קהילת מטופלי הקנאביס הרפואי מורכבת מעשרות אלפי ישראלים בעלי מגוון מצבים רפואיים ביניהם מחלות אונקולוגיות, ילדים אוטיסטים נפגעי טראומה ועוד. החווה השיתופית נועדה לתת מענה לקהילת המטופלים אשר נאלצים לרכוש מוצרים ללא כל שליטה על המחיר, איכות ונגישות המוצרים. החווה השיתופית מציעה במסגרת הערכים החברתיים שעליהם היא מבוססת מוצרים איכותיים במחירים הוגנים תוך כדי הקצאת טיפול ללא עלות גידול לכ-1000 מטופלים. אנו שואפים להחזיר את השליטה לקהילת המטופלים בקנאביס רפואי.

יתרונות

 • תוצרת איכותית בעלות מופחתת.
 • השתתפות קהילת המטופלים בתהליך.
 • אפשרות לגידול זנים ספציפיים אשר עדיפים על המטופלים.
 • שימוש בגופים מקצועיים לגידול ועיבוד יבטיחו את איכות הגידול.
 • פוטנציאל צמיחה לעד 40 חוות שיתופיות בהתאם לגודל השוק כיום.

גילוי נאות וסיכונים

אנחנו ביוצאים מהבועה מתכוונים לעשות את כל המאמצים האפשריים על מנת שהחווה השיתופית תצליח ותפרח (תרתי משמע), יחד עם זאת, בעסקה הזאת, ישנם באופן טבעי סיכונים.

בראש ובראשונה, מדובר בהלוואה שמועמדת ללא בטחונות חיצוניים כך שאם המיזם לא יצלח כמצופה, אין בטחון שיוצאים מהבועה יוכלו לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה. לפרטים ומידע נוסף בנוגע לסיכונים האפשריים אנו מפנים לפרוט בסעיף 3.13 לכתב ההצעה. 

"יוצאים מהבועה" גייסה בעבר הון לפרויקט "החווה השיתופית" עקב אירועים חיצוניים אשר השפיעו באופן ישיר על הפרויקט
(הבג"צ אשר הוגש כנגד הרפורמה בתחום הקנאביס הרפואי) הוחלט לסיים את הגיוס הקודם ולפתוח גיוס מחדש לצורך הארכת זמן.
תנאי הפרויקט לא התשנו, פרוט בסעיף 3.7 לכתב ההצעה.
 

למה 10%?

גם כי אנחנו מאמינים שמי שמאמין בנו ובחזון של החווה השיתופית צריך ליהנות מתשואה יפה על הכסף שהוא מסכן וגם כי בסופו של דבר מדובר בהשקעה שמועמדת ללא ביטחונות חיצוניים. יש להדגיש כי תפוקת יתר בחווה יכולה לשפר את התשואה במאות אחוזים.

ההזדמנות

אנחנו מאמינים שהשינויים בשוק הקנביס הרפואי בישראל יוצרים הזדמנות ביצירת מודל כלכלי-חברתי חדשני. 
קהילה חזקה, שיודעת גם להשתמש בכוח הצרכני שלה כדי לקבל את מה שמגיע לה – מוצר איכותי במחיר הוגן ונכון, תוך שיתוף ציבור המשקיעים בתהליך (וברווח). לצד זה הקהילה שאנחנו רוצים ליצור הינה גם קהילה חברתית – קהילה שיודעת להפנות חלק מהמשאבים שלה לטובת תמיכה בצרכני (מטופלי) קנביס רפואי.

אנחנו מאמינים, מתוך ניסיון, שעסק יכול להיות גם כלכלי וגם חברתי

ניתן ליצור קשר למידע נוסף בטלפון:

051-5624997

אבני דרך

25/06/19- סיכום חוזים אל מול החוות וספקי השירותים - בוצע

28/10/19- סיום גיוס.

אוקטובר 2019- תחילת פעילות גידול.

ינואר 2020- תחילת אספקה למטופלים.

מייסדים

אג
אורי גלזר_pic

אורי גלזר

מייסד

מטופל מספר 001 בקנאביס הרפואי בישראל. מרכז הקמת תחום הקנאביס הרפואי בהתנדבות. מממן תכנים טלויזיוניים להחדרת המודעות לסגולות הצמח. הקמת חברת מחקר ציבורית לתחום הקנאביס הרפואי. הקמת קנאטיב - קואופרטיב מטופלי הקנאביס. יוזם חוק הנגישות בשידורי הטלויזיה בישראל. בעל היכולות המוכחות ליצירת מציאות של היגיון כלכלי-חברתי בר קיימא ולגיוס אנשי המקצוע ונותני השירות הנכונים ביותר למיזם זה.

צוות

שא
שגיא אונגר_pic

שגיא אונגר

יועץ משפטי

עו"ד שגיא אונגר - שותף במשרד לאמעי, סידר, רהט, צידון פינק ושות'. מלווה מזה מספר שנים מייזמים וייזמויות שונים בתחום הקנביס.

אה
אורן הלפרין_pic

אורן הלפרין

גזבר

עסק בפתוח עסקי בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובאפריקה, שם ניהל הסדרת פעילות גידול קנאביס, משלב הרגולציה ועד להקמה בפועל. בעל ניסיון שיווקי בענף מוצרי הטיפוח באירופה.

נכ
ניקולס כץ _pic

ניקולס כץ

מנהל הקמה

יזם חברתי בתחום הקנאביס בעל תואר שני בניהול מלכ"רים. בוגר הטכניון בנושא יזמות טכנולוגית ועסקית, השלכות רפואיות ושיטות הגידול של הקנאביס הרפואי. עובד בחברת בקרת איכות בתחום ההנדסה והקנאביס רפואי.

בלשונית זו מוצגים מסמכים, מצגות, טבלאות וטפסים שהעלו היזמים כמידע מפורט להבנת העסקה מעבר לתמצית המנהלים.
אנו ממליצים לקרוא אותם לעומק.
pdf
Download
דו"חות כספיים
xlsx
Download
לוח סילוקין עקרוני
pdf
Download
אישור נושא משרה
pdf
Download
אישור עורך דין
pdf
Download
כתב התחייבות - עינב גליזר
pdf
Download
כתב התחייבות - אורי גליזר
pdf
Download
כתב הוראות לנאמן
pdf
Download
נסח חברה
pdf
Download
תעודת התאגדות
pdf
Download
תקנון התאגדות
pdf
Download
תוכנית עסקית יוני
pdf
Download
מקרא - תוכן מסמכי הצעה
pdf
Download
כתב הצעה תחום
pdf
Download
כתב הצעה לא חתום
גא
pic
גיל אלקריף
01/08/2019
שכ
pic
שקד כחלון
29/07/2019
יג
pic
יהלי גלזר
11/08/2019
אא
pic
אורי אטלס
29/07/2019
NK
pic
Noa Kedar
29/07/2019
נכ
pic
ניקולס כץ
12/08/2019
אצ
pic
אוהד ציון
29/07/2019
כע
pic
כוכב עץ חיים
28/07/2019
של
pic
שני לבנון
28/07/2019
רק
pic
רונית קידר
29/07/2019
אש
pic
אריק שרונור
29/07/2019
מג
pic
מיכאל גולנד
29/07/2019
אכ
pic
אלירם כהן
19/08/2019
RH
pic
Ron Hindi
16/08/2019
נפ
pic
ניב פינטו
30/07/2019
אב
pic
אלכסנדר בן אריה
30/07/2019
OE
pic
oneg etz chaim
11/08/2019
לע
pic
ליאת עץ חיים
11/08/2019
פב
pic
פינחס ברדה
11/08/2019
שפ
pic
שי פלולי
08/08/2019
מק
pic
מעיין קראים
04/08/2019
אע
pic
אושר עץ חיים
19/08/2019
AP
pic
agmon porat
30/07/2019
אכ
pic
אדם כהן
07/08/2019
אפ
pic
אסף פורת
28/07/2019
אכ
pic
אבי כהן
29/07/2019
NL
pic
Nadav Lin
31/07/2019
עט
pic
עידוד
29/07/2019
אח
pic
אריאל חזיזה
01/08/2019
חצ
pic
חיים צונץ
20/08/2019
גל
pic
גיא ליפובצקי
29/07/2019
RR
pic
ronen ratner
09/08/2019
עמ
pic
עינת מילר
30/07/2019
אב
pic
אסף בר נתן
02/08/2019
אד
pic
אורית דובין
02/08/2019
ל
pic
איריס לחמי
04/08/2019
גו
pic
גדי וילצ'רסקי
06/08/2019
BA
pic
boaz aharonovitch
11/08/2019
אח
pic
אורי חסון
11/08/2019
רג
pic
רוני גלזר
11/08/2019
אק
pic
ארקדי קיז'נר
16/08/2019
מא
pic
מיה אוקון
16/08/2019
מג
pic
מתן גמיל
16/08/2019
בל
pic
בועז לעדן
17/08/2019

  פורסם ב-
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך