preloaderNew
success

SEPOY LTD

ג. חוב Caravan Sarai

חברת SEPOY פועלת החל מ 2013 כיזמית בתחום הנדלן והמלונאות ביוון. לחברה כ 20 עובדים שכירים ועיקר המאמץ באיתור-ייזום-ביצוע-ניהול העסקאות מתרכז בכריתים וסלוניקי. במהלך השנים האחרונות ביצעה החברה לא מעט עסקאות. כיום החברה מנהלת שני בתי מלון שהקימה ביזמות מלאה (איתור-רכישה-מימון-היתרים-שימור-שיפוץ ובניה-הפעלה וניהול) ומקימה חמישה פרויקטי נדלן בשלבי ביצוע שונים.
indexlinked
הצמדה למדד
Securities
בטחונות
insurance
ביטוח
'
img
מח''מ
18
200%
31
משקיעים
img
נדל"ן
תאריך הגיוס עבר
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד

צוות

MSB
Mr. Shay Brosh_pic

Mr. Shay Brosh

CO FOUNDER

Mr. Shay Brosh Mr. Shay Brosh is an entrepreneur and corporate-level business executive who has led a variety of successful projects, most of which in the real estate and energy sectors. His ability to identify investment opportunities and market trends at a very early stage, attract quality partners and implement projects meeting the highest standards have earned him a reputation as a respected and reliable entrepreneur and project leader.

MML
Mr. Moshe Luna_pic

Mr. Moshe Luna

CO FOUNDER

A seasoned manager, with vast experience in successfully leading multi-million dollar projects, with challenging R&D requirements and international clients. In the last 20 years he held several leadership roles in Israeli high-tech companies. He was the Operations Manager in an Optoelectronics plant owned by Tadiran Industries & a Senior Project Manager at SCD – Responsible for marketing, sales and support of international projects.

DDM
Dr. Dan Marom_pic

Dr. Dan Marom

business dev

Dr. Dan Marom is a thought leader in the FinTech and crowdfunding arenas, devoting currently his time to build and promote FinTech Solutions for emerging markets, with a focus on Sub-Saharan Africa. In 2010, Dr. Marom co-authored a pioneering book in the field of crowdfunding - "The Crowdfunding Revolution". The second edition was published in 2012 by McGraw-Hill.

MDK
Mr. Dan Koton_pic

Mr. Dan Koton

advisory board

Mr. Dan Koton Mr. Dan Koton is one of Israel’s most prominent real estate developers. Throughout his 50-year career, he has successfully completed hundreds of real estate projects – office towers, residential, commercial and public buildings, infrastructure facilities and more – that have virtually shaped Israel’s landscape. Either independently or through Danko, the company he founded in 1991 that has quickly become one of leaders in its area.

DBC
DOTAN BARAK, CPA_pic

DOTAN BARAK, CPA

Director of recruitment and investment

Dotan Barak ,CPA .Dotan started his professional career as an Auditor at Deloitte and Touche, where he managed and coordinated medium and large portfolios of private and public companies. Mr. Barak's entrepreneur character and sense of business, led him to co-found a successful real estate firm with an impressing portfolio of projects, including marketing a $400M residential project and the establishment of a 50-suite boutique hotel.

RW
RAN WOLF_pic

RAN WOLF

Consultant

Ran Wolf Urban planning and project management specializes in strategic consulting and consulting, including implementation of change and development processes of urban spaces and business complexes tourism and culture leisure and recreation.

ES
Eleana Scoula_pic

Eleana Scoula

business dev

ELEANA holds a bachelor's degree in engineering and has a certified appraiser's certificate. Eliana is considered one of the three leading appraisers in Chania, Crete. Eliana manages the company's ongoing activities in Greece and leads the company's real estate development

MS
Matilda Scoula_pic

Matilda Scoula

Consultant

MATILDA is an architect and interior designer. Matilda has a very impressive portfolio of works and performances in the hospitality and hotel industry in Greece. Matilda performed the architectural and interior design of the Group's hotels in Greece.

CM
Christina Mougiolari_pic

Christina Mougiolari

Consultant

Christina leads the Group's hotel management in Crete. Christina manages all employees of the company employed in hotels. Inter alia, coordinates the Group's marketing and digital management in Greece.

MN
Marios Nikolidakis_pic

Marios Nikolidakis

Consultant

Marius is a law doctor and owner of a very veteran law firm in Crete. Another partner in the firm is his wife, lawyer and notary. Marius leads and is involved in all the Group's transactions in Crete. Marius' office deals with complex agreements, multiple owners, complex inheritance orders, accompaniment of entrepreneurs, accompaniment of contractors and representation of purchasers in various transactions.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
דא
pic
דני - אור
08/01/2020
YB
pic
Yuval - Bar-Gil
07/01/2020
שג
pic
שלומי ג'רבי
07/01/2020
נג
pic
Numi123
02/01/2020
אל
pic
אביעד לוי
08/01/2020
יד
pic
DSJ
02/01/2020
pic
אורי וברכה -
05/01/2020
עב
pic
ערן - ברנר
06/01/2020
את
pic
Elico
02/01/2020
רב
pic
רומבוס בעמ
08/01/2020
OM
pic
Or - Marcus
08/01/2020
יל
pic
יצחק - לוי
07/01/2020
BV
pic
Benjamin - Vole
15/01/2020
אס
pic
אופיר סמו
07/01/2020
שג
pic
שי - גריסרו
05/01/2020
שד
pic
שד
02/01/2020
אפ
pic
afine
07/01/2020
לד
pic
ליאור - דה פיצוטו
08/01/2020
EH
pic
erica hezroni
31/12/2019
יק
pic
יהודה - קולטון
07/01/2020
יש
pic
יואב שפירא
01/01/2020
בו
pic
בר-אילן השקעות - ויזום בע"מ
08/01/2020
EZ
pic
Erez - Zur
07/01/2020
נג
pic
נדב - גולדמן
05/01/2020
אא
pic
ארז - ארמה
06/01/2020
דב
pic
דני - בוימיסטרוק
08/01/2020
עא
pic
Ami - Julia
05/01/2020
יל
pic
יהודה - לוי
06/01/2020
אד
pic
אלעד - דוד
06/01/2020
אד
pic
אפרים - דביר
06/01/2020
מש
pic
מתן - שובבו
08/01/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
  • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
  • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
  • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
  • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך