preloaderNew

בתים בצבעים רום כנרת

בתים בצבעים

רשת בניינים שהקמתה החלה בשנת 2012. הנכסים חכורים ומושכרים כמתחמי עבודה בעיקר בתחום ההייטק. לרשת 5 בניינים בסך כולל של כ11,000 מ"ר. הרשת מאופיינת בכך שלכל בניין יש צבע משלו וסגנון יחודי ומעורר השראה. הבניינים בתפוסה מלאה, ורשימות ההמתנה ארוכות. בתים בצבעים מעוניינת לגייס הון להמשך פיתוחה. ההחזר למשקיעים יהיה על פי לוח שפיצר.
bluredBondsIcons
intrest
ריבית
10
'
img
מח''מ
72
0%
0
משקיעים
img
35
ימים נותרו לגיוס