preloaderNew

בריקסטון

בריקסטון ירושלים

בריקסטון חברה לאבטחת דברי ערך בחדרי כספות מאובטחים. החברה הקימה את סניפה הראשון בתל אביב ובימים אלו מסיימת את אכלוסו המלא. החברה שואפת למלא את החלל שנוצר מיציאת הבנקים את התחום ולפתוח עוד עשרה סניפים ברחבי הארץ. בריקסטון פונה אל קהל לקוחותיה להיות שותפים בהקמת הסניף השני בירושלים ולקחת חלק בהצלחה כנגד הקצאת מניות בחברה בהשקעה הנרשמת כהלוואת בעלים נושאת ריבית המובטחת על ידי חברת האם.
img
round1
6%
3
משקיעים
img
עסקים קטנים
9
ימים נותרו לגיוס