preloaderNew

בי.גינ.אר פאנדס בע"מ

צ'לנוב פ"ת גיוס שלישי

גיוס המשך/שלישי לפרויקט בוטיק במסגרת התחדשות עירונית מאושרת מכח תמ"א 38 מיקום הפרויקט - ברחוב צ'לנוב 26 פינת רחוב אהרונוביץ' 13 בפ"ת. הפרויקט כולל חיזוק, שיפוץ ותוספת שטחים בבניין מגורים קיים בן 3 קומות מגורים ובסה"כ 9 יח"ד בבניין הקיים. הפרויקט יכלול סגירת חלק מקומת העמודים לדירת גן ותוספת של 2.5 קומות הכוללות 10 דירות מגורים חדשות, סה"כ 11 דירות חדשות ליזם.
bluredBondsIcons
intrest
ריבית
7
'
img
מח''מ
19
100%
5
משקיעים
img
נדל"ן
26
ימים נותרו לגיוס