preloaderNew

אינווסטו השקעות

investo PRAEDIUM

החברה הינה "בית להשקעות אלטרנטיביות" אשר עוסקת בתכנון פיננסי וניהול תיקי משקיעים באפיקים שונים, בעיקר נדל"ניים בחו"ל, ויוזמת פרויקטים חדשים באזורי ביקוש נבחרים בלבד ובליווי שותפים מקומיים. החברה מיישמת את עקרונות ההשקעה של בתי ההשקעות ה"מסורתיים" תוך שימת דגש על הליך הכרת הלקוח יחד עם התאמה הוליסטית ליכולותיו הכלכליות, צרכיו, מטרותיו ורצונותיו לצורך השאת תשואה מקסימלית בניהול תיק השקעות שלו.
img
preseed
75%
5
משקיעים
img
נדל"ן
10
ימים נותרו לגיוס