preloaderNew

אגרות חוב/הלוואה

אין גיוסים בקטגוריה זו
Coming Soon...
גיוס שני לשוהם ביזנס אג"ח פרטי עם בטוחות. לחצו למעקב
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
גיוס שני לאג"ח כנגד רישום משכנתא מדרגה ראשונה, בתשואה קרובה לדו ספרתית
img
פיננסים
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
הלוואה לשנה בתשואה אטרקטיבית, החזר חודשי כנגד בטוחה - משכנתה מדרגה 1 על נכס בבעלות פרטית במודיעין.
img
נדל"ן
אג"ח
0%
55
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img
Coming Soon...
עסקה קצרה (90 יום) מגובה בביטוח ופקדונות. לחצו למעקב לקבלת התראה כאשר העסקה נפתחת להשקעה
img
אג"ח
0%
0
ימים נותרו לגיוס
0
משקיעים
img

מניות/אקוויטי

אין גיוסים בקטגוריה זו

גייסו בהצלחה

אין גיוסים בקטגוריה זו