preloaderNew

מי אנחנו

fundit (פאנד-איט (2016) בע"מ הינה פלטפורמת השקעות בשיתוף פועלים IBI לגיוס הון לעסקים, אשר הוקמה בינואר 2016 ומוחזקת ב100% ע"י חברת הדסטארט ג.מ.מ בע"מ. 

הפלטפורמה משלבת את הידע והניסיון של headstart במימון המונים ואת המומחיות בשוק ההון של פועלים IBI. 

הפלטפורמה האינטראקטיבית של fundit מאפשרת לחברות וליזמים עסקיים בכל תחום לגייס כסף מהציבור בתמורה להקצאת מניות או אג"ח נושאת רבית. 

מאז עליית האתר, בתחילת שנת 2017, גויסו עסקאות בשווי של למעלה מ - 300 מליון ש"ח. חלקן כבר נפרעו וחזרו למשקיעים בתוספת תשואה.


שינוי חקיקה מעודד השקעות המונים 

עם כניסת תקנות מימון ההמונים, שקידמה הרשות לניירות ערך בהובלת קבוצת headstart, יוכל הציבור הרחב לקחת חלק במגוון רחב של השקעות, שהיו עד עכשיו נחלת ציבור המשקיעים המתוחכם בלבד. 

משקיע - כעת כל אחד יכול לקחת חלק בהשקעות שעד כה היו מוגבלות לציבור המשקיעים המתוחכם. כחלק מהגנה על משקיעיה, ממנה fundit משקיע מוביל, שתפקידו לבצע סינון למאות העסקאות המוצעות מידי יום. רק לאחר ביצוע בדיקת נאותות ע"י המשקיע המוביל- מוצע הגיוס לציבור. במידה וההשקעה אינה מאושרת ע"י ההמון - היא אינה יוצאת אל הפועל. 

יזם - fundit מאפשרת לחברות וליזמים עסקיים, בכל תחום, לגייס כסף מהציבור בתמורה להקצאת מניות או אג"ח נושאת רבית. היזם מרוויח מפיזור ההשקעה בקרב משקיעים רבים ופיזור השליטה בחברה שלא על ידי גורם בודד.


אודות קבוצת headstart

headstart היא קבוצת מימון ההמונים הראשונה והגדולה בישראל. מאז הקמתה, בשנת 2011, גייסה הקבוצה למעלה מ- 200 מיליון ש"ח, מכ-650 אלף איש, עבור כ- 3,000 מיזמים במגוון תחומים.

קבוצת headstart שולטת בשוק מימון ההמונים בישראל, באמצעות שלוש פלטפורמות:

  • headstart -  פלטפורמת מימון ההמונים הגדולה בישראל לגיוס פרויקטים יצירתיים.

  • giveback -  פלטפורמת גיוס תרומות עבור פרויקטים בעלי אופי חברתי - קהילתי.

  • fundit - פלטפורמת השקעות בשיתוף פועלים IBI לגיוס הון, עבור חברות ויזמים עסקיים.  

  • beactive - מאבקים משפטיים, שינויי חקיקה, התאגדויות וקרנות משפטיות.


פועלים IBIאיך זה עובד?