preloaderNew

מי אנחנו

FUNDIT מביאה את הידע והניסיון במימון המונים מבית הדסטארט ואת המומחיות בשוק ההון של פועלים IBI.
FUNDIT היא פלטפורמה למסחר במניות המפגישה את היזם והמשקיע במינימום תיווך ושקיפות מרבית.


הדסטארט היא קבוצת מימון המונים הגדולה והראשונה שקמה בישראל.
בצעד אסטרטגי בתחילת 2016 רכשו פועלים IBI חלק מהקבוצה.
לקבוצה נכון להיום שלושה אתרי מימון המונים :

1. Headstart.co.il - מאגד בתוכו פרויקטים יצירתיים ויזמיים. 
2. Giveback.co.il -  מאגד בתוכו פרויקטים של תרומות ופילנטרופיה.
3. Fundit.co.il - מאגד בתוכו עסקאות הון במניות וחוב.

עד היום גייסה הקבוצה מעל 100 מיליון ש"ח ביותר מ 2000 מיזמים ומיותר מ 500,000 איש.

האתר הראשון (Headstart) עלה לאוויר בחודש נובמבר 2011 והפרויקט הראשון גייס את כספו כבר ב - 1.1.2012

הדסטארט מהווה כ-90% מתעשיית מימון ההמונים בישראל והינה פעילה מרכזית בתחום הציבורי, יזמי ועסקי.

בדצמבר 2015 עבר שינוי חקיקה המגדיר מחדש את מגבלות ההשקעה למשקיע פרטי במסחר בניירות ערך. (במרץ 2017 אושרו התקנות בוועדת הכספים).

פלטפורמות ציבוריות, שאינן בורסה, מאפשרות למשקיע יכולת החזקת מניות בחברות/פרויקטים קטנים/בינוניים

באופן ישיר. אחזקות שעד כה היו בלעדיות למימון בעלי ההון והבנקים.

החוק מעודד השקעות בתעשייה המקומית ומקל על מגבלות העבר לאור התפתחות תחום מימון ההמונים.  

פועלים IBI

פועלים IBI הוא אחד מבתי ההשקעות הוותיקים בישראל, עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ- 40 מיליארד שקל.

בית ההשקעות מעניק לעשרות אלפי לקוחות שירותי ניהול תיקי השקעות, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות,

קרנות נאמנות, ברוקראז' מוסדי, מסחר עצמאי בבורסה, חיתום ומגוון שירותים עבור לקוחות מוסדיים ותאגידים.

      


חכמת ההמונים כבר אמרנו?

 

משקיע? -  כעת, כל אחד יכול לקחת חלק בהשקעות שעד כה היו מוגבלות לבעלי הון.

המשקיע הקטן נהנה מתמיכה של משקיעים עם התייחסויות מקצועיות מקשט רחבה של דעות ומקצועות

הבוחנים את ההצעה ויכולים להגיב לה על גבי הפלטפורמה ובכך להוריד את סיכון ההשקעה -

אם ההמון לא "יאשר" את ההשקעה - הכסף מובטח וההשקעה לא תצא לפועל.

 

יזם? - נפתחת בפניך אפשרות נוספת ומועדפת לגיוס המכניסה תחרות לשוק ההון.

היזם מרוויח מפיזור ההשקעה אצל משקיעים רבים ופיזור השליטה בחברה שלא על ידי גורם בודד,

פוטנציאל לתרומה רבה ממשקיעים.


איך זה עובד?