preloaderNew

שאלות נפוצות

האם ניתן ואיך מבטלים השקעה?

ביטול השקעה ניתן לבצע עד למועד סיום הגיוס.

יש לפנות (דרך כפתור צור קשר) ולציין פרטי ההשקעה - חשבון בנק/כרטיס אשראי ממנו בוצעה ההשקעה

הכסף שיוחזר הינו הסכום שהועבר + ריבית שנצברה בתקופת ההמתנה

 

מה קורה אם לא מגיעים לסכום הגיוס המבוקש?

אם לא מגיעים עד תאריך סיום הגיוס לסכום המבוקש הגיוס מבוטל.

כרטיס האשראי לא יסלקו

השקעות שבוצעו העברות בנקאיות יוחזרו.
 

 

האם ניתן להקים גיוס על ידי חברה זרה?

לא,

מגבלות הרשות לניירות ערך שצפוי לצאת עתיד להגביל את הגיוסים לחברות הרשומות בישראל בלבד. הנ"ל בדומה לסטנדארט הבינלאומי בגיוס הון.

 

האם אפשר לגייס מעל סכום היעד?

כן.

 

מה ההבדל בין הדסטארט לפאנדיט?

כפי שתוכלו לראות במי אנחנו ואיך זה עובד -

הדסטארט עוסקת במימון המונים מסוג "reward". משמעותו שבעבור השקעתך את/ה מקבל/ת תמורה מוחשית כלשהי - דיסק, מוצר, כרטיסים וכד'.

Fundit עוסקת במימון המונים מסוג "הון". משמעותו שבעבור השקעתך תוכל לרכוש הלוואה שחברה X מעוניינת לקחת או לקבל חלק באחזקה של חברה Y (מניות).

לאור העיסוק השונה - 2 החברות עומדות במגבלות שונות מבחינה רגולטורית.