preloaderNew

רשימת מאגדים

אנו מקדמים שיתופי פעולה עם "מאגדים"

  • נותני שירות המלווים את היזם בבניית קמפיין הגיוס וניהולו המקושר ליזם באופן חיצוני לאתר.
  • לכל מאגד מצורפים הגיוסים אותם מנהל וגיוסים שהצליח לגייס בהצלחה.
  • חלק מהמאגדים מציעים שירותים נוספים כגון ליווי עסקי/פיננסי ליזמים.

מהות

  • שירות מקצועי של ניהול גיוס ליזמים. הובלה בתחום העיסוק (תעשיה) של המגייס.
  • כמי ששמו נישא בראש הגיוס, המאגד מבצע בעצמו בחינה ותהליך ליווי. בכך גם הוא מעלה בטחון ביכולת הגיוס.
  • להצליח ולתת למשקיעים מענה מובטח להשקעתם.