preloaderNew
success

CRE-PRO

אקוויטי מגובה בטחונות CRE

שותפות ישראלית אשר תשקיע בשותפות אמריקאית עם היזם, חברת CRE-PRO ובניהולו. CRE-PRO מתמחה ברכישת נכסים מסחריים ממכרזים ויצירת רווחים בזמן קצר ובסיכון נמוך. החברה שמחה להזמין את הציבור הישראלי להשקיע בהון השותפות המוגבלת הישראלית. החברה פיתחה מודל ייחודי והינה חלוצה בתחום. הקבוצה ביצעה עסקאות רכישה, השבחה ומכירה בהיקף של למעלה מ- 300 מיליון דולר .
150%
38
משקיעים
img
נדל"ן
תאריך הגיוס עבר

הגיוס פתוח למשקיעים נבחרים בלבד במינ' השקעה של 50,000$ לפרטים ir@fundit.co.il או בוואטסאפ 

ההזדמנות:

רכישת נכס מסחרי מניב במכרז כך שמחיר הרכישה נמוך משמעותית ממחיר השוק שלו, ואחזקתו עד מכירה או מימון מחדש. מודל ההתקשרות מול היזם ייחודי, ומשלב את הביטחון המובנה בעסקת חוב עם ההזדמנות לרווח הטמונה בעסקת אקוויטי. היזם, חברת CRE-PRO, מתמחה באיתור נכסים הנמכרים באמצעות מכרז ובעלת ניסיון של 10 שנים ומעלה בתחום. ההתמחות של היזם היא יצירת ערך ב Day One על ידי רכישת נכס עובד במחיר המשקף הנחה משמעותית על השוק;

 • הנכס משקף הנחה משמעותית ממחיר שוק הוגן
 • הנכס הנרכש מניב החל ממועד הרכישה ולא זקוק להשבחה משמעותית
 • העסקה משקפת תשואה שנתית במועד הרכישה ותשואה על ההון במכירה.
 • בטוחה חיצונית הרשומה לטובת השותפות הישראלית כהגנה על הקרן ושאר ההתחייבויות עד לאבן דרך מוגדרת.
 • תשואה מעודפת למשקיעים 
 • טווח קצר
 • סיום העסקה מוגדר כאקזיט או מימון מחדש 
 • ליזם התמחות ייחודית ב-Auctions עם מעל 10 שנות ניסיון וזכייה במעל 1100 מכרזים משנת 2010בשורה התחתונה, המטרה היא מימוש הנכס בטווח קצר ומכירותו (או מימון מחדש) במחירי שוק, 

תחום המכרזים, יתרונות ואתגרים: 

היזם פועל בשוק המכרזים ורוכשת נכסים באמצעות פלטפורמות למכירות פומביות עם התמחות ספציפית בנכסים אשר בבעלות בנקים או מוסדות וגופים פיננסיים אשר העניקו הלוואות (CMBS LOANS) מגובות בנכסים. הנכסים הגיעו למכרז בעקבות הגעת הלוואה לסיומה לאחר כ-10 שנים. מאחר ומדובר ברכישות שבוצעו לפני 10 שנים ויותר, שווי הנכס נמוך מגובה ההלוואה המקורית שניתנה בגלל המשבר של 2008. לצד זאת, הנכסים הנרכשים משרתים לאורך שנים את החוב, נירכשים במצב טוב מאד ללא צורך בשיפוץ משמעותי (לפחות ברמת B+) ועדיין הבנק מחוויב למכור את הנכס בהליך מכרז אודות לתנאי ההלוואה. 

היזם בוחן מאות נכסים העומדים למכרז בחודש ומסנן באמצעות מתדולוגיות ניתוח ייחודיות שפיתח את הרישמה למספר מצומצם של נכסים פוטנציאליים. נכסים אלו יעברו לבחינה סופית ותיעדוף של היועץ לעסקה.  

יתרונות: מידע, מצב הנכס, הנחה על מחיר השוק; 

 • ליזם רקע מלא על הנכס, ביצועיו, חוזי השכירות, עמידה בתשלומים וכד והוא משתחרר מהמכרז "נקי" משעבודים וחובות (free and clear)
 • נכסים אלו מגיעים למכרזים מכוח הסכם (maturity default) ולאו דווקא כתוצאה מפשיטת רגל או ניהול כושל. לרוב הם בבעלות בנק שמחוייב למכור אותם בתהליך של מכרז  
 • המכרז משקף הנחה על מחיר השוק (כאשר היזם שולט במחיר הקנייה שהוא מציע בכפוף לאישור היועץ) העסקה:

השותפות הישראלית, שותפות מוגבלת REO 1, תשקיע בשותפות האמריקאית עם היזם המתמחה ברכישת נכסים מניבים ממכרזים. היזם ידאג למימון עבור הרכישה, ולמיחזור ההלוואה עד לנקודת האקזיט או המימון מחדש בתום שנה וחצי. המשקיעים יהנו מכיסוי של בטוחה חיצונית לנכס הנירכש עד לנקודה מוסכמת.  

 • העסקה משלמת תשואה שוטפת.
 • יועץ העסקה מגדיר קובננטים מראש לבחירת הנכסים במכרז, בוחן אותם, מתעדף ונותן מחירי מטרה מקסימאליים עבורם
 • כספי המשקיעים לא יועברו ליזם אלא לחברת הטייטל במועד הרכישה ומשם למוכר. וזאת רק כאשר כל התנאים מתקיימים   
 • היזם משקיע חלק משמעותי מהאקוויטי הנידרש ולא גובה דמי ניהול במהלך חיי העסקה
 • מנגנון של preferred return (תשואה מעודפת)  למשקיעים
 • המשקיעים והיזם מתחלקים ברווחים (לאחר התשואה המועדפת)
 • החזר/תשלום רבעוני למשקיעים 
 • בטוחה חיצונית הרשומה לטובת השותפות הישראלית כהגנה על הקרן עד לאבן דרך מוגדרת
 • טווח קצר 
 • סיום העסקה מוגדר כמכירת הנכס / חברת הנכס או מימון מחדש


על מנת שהשותפות תוכל לקחת חלק במכרז, כספי ההשקעה יועמדו בחשבון נאמנות ייעודי לעסקה עוד לפני המכרז

שימוש בכספי הגיוס, ואסטרטגית מכירה;

 • כספי הגיוס משמשים את השותפות הישראלית לצורך השקעה באקוויטי (שותפות) עם היזם אשר תהיה הבעלים של חברת הנכס
 • כספי הגיוס יצאו מחשבון הנאמנות רק בהתקיים התנאים שהוגדרו עם היועץ. ראו מצגים והסכם 


אסטרטגית מכירה: 

 • הנכס נירכש במחיר המהווה הנחה על השוק במטרה להימכר בטווח קצר במחירי שוק. 
 • לחלופין, ותלוי בתנאי השוק והנכס, היזם יפעל לטובת אחזקתו של הנכס לצורך מימון מחדש (re-finance). מימון מחדש מלא, כלומר החזר מלא סכום הגיוס של השותפות הישראלית יחשב אקזיט וישאיר את השותפות בעלים בנכס מניב וזאת לאחר החזר מלא הקרן!  


המודל, מבנה העסקה ומסלול הכסף:

 • שותפות ישראלית: היישות המציעה כדי לבצע את ההשקה
 • שותפות אמריקאית: היזם והשותפות הישראלית יחזיקו יחד את חברת הנכס
 • חברת הנכס: חברה למטרת אחזקת הנכס הנירכש באמצעות המכרז
 • יועץ העסקה: אחראי על תעדוף הנכסים וממליץ על מחירי הגג במכרזים עבור הנכסים הרלוונטיים 
 • בטוחה חיצונית: שעבוד על בניין המשרדים של היזם הבטוחה נועדה להגנה על קרן (ותשואה) של המשקיעים עד להחלפת הלוואת הגישור בהלוואה קונבנציונאלית (בנק). 


מסלול הכסף:

 1. שלב א'- גיוס באמצעות FUNDIT 
 2. שלב ב'- כספי הגיוס יועברו לנאמן בישראל 
 3. שלב ג' - בהתקיים התנאים על פי כתב הוראות הנאמנות כספי הגיוס יעוברו לחשבון escrow בארה"ב
 4. שלב ד' - לאחר זכיית במכרז, ובהינתן שהתנאים* התקיימו, יעוברו כספי הגיוס ל Title company על מנת לרכוש את הנכס

*לדוגמה הוכחת אישור קיום הלוואה בערבות אישית של היזם. שאר התנאים בהסכם


בטוחות:

על אף שמדובר בעסקת אקוויטי (השותפות הישראלית והיזם שותפים בשותפות האמריקאית המחזיקה בחברת הנכס), ולאור אמון היזם בעסקה והרצון לתת למשקיעים שקט נפשי, היזם מעמיד בטוחות לטובת השותפות הישראלית; 

 • היזם מעמיד כבטוחה חיצונית לעסקה נכס שבבעלותו במיאמי פלורידה בשווי המכסה את קרן ההשקעה. הבטוחה תשוחרר רק אם העסקה עומדת בקריטריונים שנקבעו מראש. שמאות עדכנית וקריטריונים לשחרור הבטוחה ראו מצגים
 • הלוואה בערבות אישית של היזם (מר גדעון גראציני)
 • בעת חלוקת הרווחים באירוע מכירה / מימון מחדש יחולקו קודם כל קרן + תשואה שנתית למשקיעים ואז קרן + ותשואה ליזם, כלומר לשותפות הישראלית יש כרית בטחון. 
 • מנגנון קנס / פרס; במידה והעסקה מתעכבת מעבר ל 24 חודשים, חלוקת הרווחים תשתנה לטובת השותפות הישראלית.שחרור הבטוחה החיצונית:

מאחר ומדובר בעסקת אקוויטי הבטוחה החיצונית תלווה את העסקה עד אשר יתקיימו תנאים להסרתה כמפורט בהסכם


מעטפת מקצועית:

לאור ייחודיות העסקה ומתוך ראייה לטווח ארוך, ניבחרה מעטפת מקצועית מובילה בתחומה;

 • ייעוץ מיסויי - BDO 
 • נאמן ( ישראל) - IBI נאמנויות 
 • נאמן ( ארה"ב) - Smoler & Associates PA
 • יועץ חיצוני לעסקה - מר עדי סקופ, CPA, MBA
 • יעוץ משפטי (ישראל) - משרד עו"ד עמית פולק מטלון ושות'
 • יעוץ משפטי (ארה"ב) - Smoler & Associates PA


דיווחים: 

 • דוח רבעוני על הכנסות ושינויים באם קיימים בנכס + תשלום רבעוני מהכנסות .
 • דוח מבוקר ע"י רו"ח על חברת הפרויקט בנוסף לדוח שנתי מחברת הניהול.

היזם :

מייסד הקבוצה הינו מר גדעון מנחם גרציאני והמטה הראשי שלה ממוקם במיאמי, פלורידה. 

למר גדעון ניסיון של מעל 25 שנה בשוק הנדל"ן האמריקאי ונחשב למומחה בתחום המכרזים. לאחר משבר הסאב-פריים החזיק מר גדעון גרציאני פורטפוליו עם מעל 1,000 יחידות דיור. לפני כתשע שנים החל מר גדעון לרכוש נכסים ב- Auctions ותוך התמקדות בעסקאות מסוג זה ויצירת התמחות שהפכה למדע CRE-PRO הפכה למובילה בתחומה וברכישת נכסים מסחריים ונחשבת לאחת הקבוצות החזקות בתחום בארה"ב. ל CRE מומחיות ברכישת נכסים חזקים ויצבים אשר נירכשו ערב המשבר ב 2006-2008 והגיעו לחדלות פרעון.

ב CRE צוות של כ-20 עובדים, ממחלקות תפעול, שירות לקוחות, קשרי משקיעים ולרבות מחלקת אנליזה מורחבת אשר מונה מעל חמישה  אנליסטים החוקרים ומאתרים נכסים פוטנציאלים מתוך מאות נכסים אשר יוצאים למכרז מדי חודש

 • כיום לקבוצה פורטפוליו של 21 נכסי נדל"ן בשווי של כ- 135 מיליון דולר ומעל 300 מיליון דולר מחזור עסקאות.
 • ל CRE חברת בת לניהול הנכסים, המתמחה במתן שירות ומענה כולל ומקיף לכלל הנכסים בפורטפוליו.
 • CRE גייסה ממשקעים פרטיים בחו"ל מעל 25 מיליון דולר ב -18 החודשים האחרונים.
 • במהלך השנתיים האחרונת מימשה CRE יחד עם משקעים 7 נכסים בהיקף של 65 מיליון 

הגיוס פתוח למשקיעים נבחרים בלבד במינ' השקעה של 50,000$ לפרטים ir@fundit.co.il או בוואטסאפ  ההזדמנות:

הגיוס פתוח למשקיעים נבחרים בלבד במינ' השקעה של 50,000$ לפרטים ir@fundit.co.il או בוואטסאפ 

מייסדים

גג
גדעון גרציאני_pic

גדעון גרציאני

CO FOUNDER,מייסד

גדעון הגיע לארה"ב לפני למעלה מעשרים וחמש שנה, לאחר שרות בצה"ל . בשנת 2000 החל לעסק במגוון תחומי הנדל"ן ,ממגורים ,מסחר ועד Tax deed auctions משנת 2005 החל גדעון להתמחות בקנייה ממכרזים בלבד ורכש מאוד יחידות עם משקיעים כאשר ההתמחות היתה במציאת נכסים לא מוערכים וביצירת השקעות בסיכון נמוך עם רכיב ערך המציע תשואות שנתיות דו סיפרתית יחד עם אסטרטגיית יציאה ארוכת טווח כדי לשפר את התשואה הכוללת.

צוות

אמ
אד מופה_pic

אד מופה

CFO

אד רו"ח בעברו הצטרף לחברה בינואר 2014 ומביא למעלה מ 20 שנות ניסיון בעולם פיננסי , כיום הוא מנהל את תיקי המגורים ואת השותפויות המסחריות של החברה. אד הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה עם השותפים, הבנקים והאנליסטים שלנו בסיוע לתפירת עסקאות

MWS
Michelle Wells Salzmann_pic

Michelle Wells Salzmann

Analyst

מישל וולס זלצמן מביאה ניסיון של 14 שנה כאנליסטית בכירה  והשכלה פורמאלית בתחומי נדל"ן, והפיננסים, מישל בעלת  תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בפיתוח נדל"ן. עבודתה המגוונתבמספר תפקידים בעבר במשרד עורכי דין, יזמי נדל"ן, , מאפשרת לה לנווט בזירה המסחרית המורכבת.מישל מומחית בפיתוח מודלים וניתוח נכסים מסחריים, למישל  ידע מעמיק בענף הנדל"ן והיזמות העסקית,מישל סוקרת מעל 100 נכסים מדי חודש יחד עם הצוות הבכיר על מנת לקבל החלטות קניה

B
BDO_pic

BDO

advisory board

BDO ישראל הינה פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי דינמית ובעלת אוריינטציה עסקית, הנמנית על חמש הפירמות הגדולות בישראל. הפירמה נוסדה בשנת 1983 כחלק מהרשת הבינלאומית BDO ומפעילה עשרה סניפים ברחבי בארץ, וכמו כן, דסקים ישראלים בסין, הודו, וייטנאם, ארה"ב ויוראסיה.

עו
עמית,פולק,מטלון ושו

עמית,פולק,מטלון ושו"ת

advisory board

מאז הקמתו, בשנת 1956, מקפיד משרד עמית, פולק, מטלון ושות' להגשים את ייעודו: ייעוץ משפטי ברמה הגבוהה ביותר. היכרות מעמיקה של המשפט, יצירתיות, גמישות מחשבתית ומסירות אין-סופית ללקוחותינו - כל אלו מאפשרים לנו לספק ייעוץ משפטי מקיף ומלא בכל תחומי המשפט המסחרי, הציבורי והאזרחי.

מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
אג
pic
AG
25/05/2020
AS
pic
Adis
04/05/2020
YB
pic
Yuval - Bar-Gil
15/05/2020
נו
pic
נעה
11/03/2020
נג
pic
Numi123
14/05/2020
אל
pic
איתן
14/05/2020
אל
pic
אביעד לוי
11/05/2020
יד
pic
DSJ
14/05/2020
את
pic
Elico
05/05/2020
רב
pic
רומבוס בעמ
13/05/2020
DL
pic
Daniel - Limoey
11/05/2020
אע
pic
אלעד- עטיה
27/05/2020
OM
pic
Or - Marcus
26/05/2020
נא
pic
ניב - אדר
27/05/2020
חא
pic
חנניה - אואקרט
24/05/2020
BV
pic
Benjamin - Vole
13/05/2020
עי
pic
ערן - יריב
03/05/2020
אד
pic
אסף - דוד-מרגלית
24/05/2020
אא
pic
איל ועודד - אברך
19/05/2020
במ
pic
BMe
10/05/2020
יכ
pic
יעקב ג'קי - כהן
12/05/2020
יי
pic
DC
03/05/2020
מכ
pic
מירי - כהן
20/05/2020
עה
pic
עמיר - הרוש
30/06/2020
רנ
pic
רונן - נויהאוז השקעות בע"מ
11/05/2020
עא
pic
Ami - Julia
13/05/2020
יל
pic
יהודה - לוי
20/05/2020
אד
pic
אלעד - דוד
26/05/2020
עס
pic
עמוס -
25/04/2020
אג
pic
אדוארד
26/05/2020
יא
pic
YA
10/05/2020
אצ
pic
OC
07/05/2020
שפ
pic
שירה ואור - פוגל ויקל-קצנל
16/05/2020
למ
pic
למ
05/05/2020
רד
pic
רמי דוד
24/05/2020
רג
pic
רוני - גבריאלוב
27/05/2020
גר
pic
גדעון - רצר
27/05/2020
ער
pic
עמיחי רובין
27/05/2020
מידע זה פתוח לצפייה למשקיעים של גיוס זה בלבד
 • ברכישת ניירות הערך המוצעים באמצעות האתר כרוכים סיכונים, בין השאר, עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין.
 • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
 • Fundit לא בדקה את נאותות הצעת ניירות הערך או כדאיותה, והיא אינה אחראית לשימוש שייעשה בתמורה שתגויס על ידי החברה המציעה.
 • השימוש באתר והסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך המוצעים באתר, כמפורט לעיל ובתנאי השימוש באתר, הינם על אחריות המשקיעים בלבד. Fundit לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן הכנסות, אובדן רווחים ו/או אובדן השקעה, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר.בכלל זה, Fundit אינה מספקת, במישרין או בעקיפין, ייעוץ או המלצות למשקיעים בנוגע להצעות המפורסמות באתר.
 • ניירות הערך שיירכשו מהחברה המציעה לא יירשמו למסחר בבורסה. מובהר כי לא קיים שוק מוסדר כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור. מכירה ו/או רכישה של ניירות ערך שנרכשו בהצעה כאמור כפופה למגבלות הקבועות בדין הכללי, ובכלל זאת האיסור הקבוע בחוק ניירות ערך לעשות הצעה לציבור של ניירות ערך שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך